Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Instrumenty rachunkowości zarządczej wspomagające realizację strategii przedsiębiorstwa

Autorzy: Edward Nowak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: rachunkowość zarządcza strategia przedsiębiorstwa strategiczna rachunkowość zarządcza
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (211-222)

Abstrakt

rtykuł poświęcono problematyce strategicznej rachunkowości zarządczej. Celem artykułu jest ukazanie roli instrumentów rachunkowości zarządczej wspomagającej realizację strategii przedsiębiorstwa. Aby osiągnąć założony cel zastosowano metodę krytycznej analizy literatury krajowej i zagranicznej z zakresu rachunkowości zarządczej. W artykule zidentyfikowano instrumenty rachunkowości zarządczej szczególnie przydatne w monitorowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa. Wartość artykułu polega na ukazaniu nowej tendencji w rozwoju rachunkowości zarządczej, jaką jest wspomaganie procesu zarządzania strategicznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bromwich M., Bhimani A., Management Accounting: Evolution not Revolution, CIMA, London 1989.
2.CIMA Official Terminology, Chartered Institute of Management Accountants, London 2000.
3.Enterprise Risk Management – Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), London 2004.
4.Drury C., Management Accounting for Business, Thomason, London 2005.
5.International Good Practice Guidance. Evaluating and Improving Governance in Organizations, IFAC, New York, 2009 February.
6.Kaplan R.S., Norton D.F., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
7.Mouse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach, South-Western, Thomson Learning, London 2003.
8.Nowak E., Wierzbiński M., Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa 2010.
9.Proctor R., Management Accounting for Business Decision, Prentice Hall Financial Times, London 2006.
10.Rachunkowość zarządcza a controlling, Stanowisko Komisji Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, „Rachunkowość” 2010, nr 3.
11.Shank J.K., Strategic Cost Management. New Wine or just New Bottles?, „Journal of Management Accounting Research” 1989, nr 1.
12.Shank J.K., Govindarajan K., Strategic Cost Management. The New Pool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
13.Simmonds K., Strategic Management Accounting, „Management Accounting” 1981, nr 59 (9).
14.Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2008.
15.Vatter W., Managerial Accounting, Prentice Hall, New York, 1950.
16.Yazdifar H., Management Accounting in the Twenty-first-century Firm: a Strategic View, „Strategic Change” 2003.