Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Organizacja działająca pod presją czasu – szanse i zagrożenia

Autorzy: Anna Pluta
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: organizacja presja czasu szanse i zagrożenia organizacji
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (263-276)

Abstrakt

W artykule poruszono problem wszechobecnej walki z czasem, którą podejmują współczesne organizacje. Dynamika otoczenia i jego narastająca złożoność oraz intensywna konkurencja wymuszają na organizacjach nieustanne przyspieszanie procesów działania. Sytuacja ta otwiera pewne możliwości, które mogą ułatwić osiąganie sukcesu, ale może również być źródłem zagrożeń dla dalszego funkcjonowania organizacji. Z tego względu celem artykułu jest zainicjowanie dyskusji nad kwestią działania organizacji pod presją czasu oraz podjęcie próby określenia szans i zagrożeń jakie stwarza ta sytuacja.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiecki K., O nauce organizacji, PWE, Warszawa 1985.
2.Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
3.Ashkenas R., Ulrich D., Jick T., Kerr S., Boundaryless Organization. Behind the Chains of Organizational Structure, Jossey – Bass Inc. Publishers, San Francisco1998.
4.Baruk A., Nowoczesna strategia marketingowa. Aspekty strukturalne i procesowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
5.Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000.
6.Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
7.Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.
8.Bishop T.J.F., Hydoski F.E., Odporność korporacji. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i korupcji, Wydawnictwo Studio Emka, Łódź 2009.
9.Bolesta-Kukułka K., Jak patrzeć na świat organizacji, PWE, Warszawa 1993.
10.Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
11.Bruch H., Ghoshal S., Unleashing Organizational Energy, „MIT Sloan Management Review” 2003, vol. 45, nr 1.
12.Bruch H., Menges J.I., Pułapka przyspieszenia, „Harvard Business Review Polska” 2010, nr 11.
13.Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes Ltd, Warszawa 2002.
14.Fliedner G., Vokurka R.J., Agility: Competitive Weapon of the 1990s and Beyond?, „Production and Inventory Management Journal” 1997, vol. 38, nr 3.
15.Glenn M., Organisational Agility: how Business can Survive and Thrive in Turbulent Times, Economist Intelligence Unit 2009 marzec, http://www.emc.com/collateral/leadership/organisational-agility-230309.pdf (15.09.2014).
16.Gunasekaran A., Agile Manufacturing: Enablers and an Implementation Framework, „International Journal of Production Research” 1998, vol. 36 (5).
17.Jung B., Nowy ład czasowy gospodarki 24/7? Próba weryfikacji empirycznej na przykładzie alokacji czasu w USA w 2008r., Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014.
18.Kośmicki E., Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2009.
19.Kotler P., Casilione J.A., Chaotics: the Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, Amacom, New York 2009.
20.Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
21.Laskowska A., Konkurowanie czasem – strategiczna broń przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001.
22.Mainge Ch.,. Muller J.-L, Walka z czasem. Atut strategiczny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa 1995.
23.Mayrhofer W., Warning: Flexibility can Damage your Organizational Health, „Employee Relations” 1997, nr 19 (6).
24.Organizational agility, raport Project Management Institute 2012, www.pmi.org/~/media/PDF/Research/Organizational-Agility-In-Depth-Report.ashx.
25.Pluta A., Myślenie strategiczne o pracowniku – możliwość czy potrzeba współczesnej organizacji?, „Management and Business Administration. Central Europe” 2013, vol. 21, nr 1 (120).
26.Probst G., Raisch S., Organizational Crisis: the Logic of Failure, „Academy of Management Executive” 2005, vol. 19, nr 1.
27.Roberts N., Grover V., Investigating Firm’s Customer Agility and Firm Performance: the Importance of Aligning Sense and Respond Capabilities, „Journal of Business Research” 2012, vol. 65 (5).
28.Robertson R., Globalization: Social Theory and Global Structure, SAGE Publications, London 1992.
29.Schoeneborn D., Blaschke S., Kaufmann I.M., Recontextualizing Anthropomorphic Metaphors in Organization Studies: the Pathology of Organizational Insomnia, „ Journal of Management Inquiry” 2013, nr 22 (4).
30.Schreyögg G., Sydow J., Organizing for Fluidity? Dilemmas of New Organizational Forms, „Organization Science” 2010, vol. 21, nr 6.
31.Suarez F.F., Lanzolla G., The Role of Environmental Dynamics in Building a First Mover Advantage Theory, „Academy of Management Review” 2007, nr 32.
32.Sull D., The Upside of Turbulence: Seizing Opportunity in an Uncertain World, Harper-Collins Publisher, New York 2009.
33.Świerżewski Ł., „Nowa normalność” w świecie biznesu, „Harvard Business Review Polska” 2012, nr 7–8.
34.Taleb N.N., Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, Kurhaus, Warszawa 2013.
35.Taleb N.N., The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, NewvYork 2007.
36.Tushman M.L., O’Reilly III Ch.A., Ambidextrous Organizations: Managing Evolutionary and Revolutionary Change, „California Management Review” 1996, vol. 38, nr 4.