Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Rutyny biznesowe w networkingu – wyzwania pomiarowe

Autorzy: Maciej Mitręga
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: networking dynamiczne zdolności pomiar B2B
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (179-190)

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie wyzwań w zakresie pomiaru rutyn networkingu biznesowego. Rutyny networkingu międzyorganizacyjnego znajdują się na stosunkowo początkowym etapie badań, w związku z czym wiedza na ich temat jest obecnie fragmentaryczna. Dalszy rozwój tej wiedzy uzależniony jest od opracowania odpowiedniego modelu pomiarowego, który spełniałby standardy rzetelności i trafności i jednocześnie wskazywałby na wartość nomologiczną mierzonego konstruktu, w sensie jego powiązania z ważnymi miarami sukcesu przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone przez autorów niniejszego artykułu na próbie polskich przedsiębiorstw wykorzystywały model pomiarowy testowany wcześniej w Wielkiej Brytanii. Wkład badań przeprowadzonych w Polsce polegał na dostosowaniu narzędzia pomiarowego do specyfiki języka polskiego i sprawdzeniu jego trafności w polskich realiach prowadzenia biznesu, a także testowaniu trafności nomologicznej przez określenie wpływu wielowymiarowej zdolności sieciowej na innowacyjność produktową i efektywność portfolio relacji biznesowych badanych przedsiębiorstw.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Mitręga M., Pomiar w badaniach naukowych w marketingu – standardy w Polsce i za granicą okiem recenzenta, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8.
2.Teece D.J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, „Strategic Management Journal” 1997, nr 18 (7).
3.Krupski R., Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, „Przegląd Organizacji” 2012, nr 4.
4.Mitrega, M., Zdolności sieciowe małych i średnich przedsiębiorstw a jakość relacji z klientami, „Handel Wewnętrzny” 2011, nr 2.
5.Mitrega M., Ramos C., Forkmann S., Henneberg S.C., Networking capability in business relationships – concept and scale development, „Industrial Marketing Management” 2012, nr 41 (5).
6.Mitrega M., Network partner knowledge and internal relationships influencing customer relationship quality and company performance, „Journal of Business & Industrial Marketing” 2012, nr 27 (6).
7.Gemünden H.G., Ritter T., Heydebreck P., Network configuration and innovation success: an empirical analysis in German high-tech industries, „International Journal of Research in Marketing” 1996, nr 13 (5).
8.Joshi A.W., Continuous supplier performance improvement: effects of collaborative communication and control, „Journal of Marketing” 2009, nr 73 (1).
9.Reinartz W., Krafft M., Hoyer W.D., The customer relationship management process: its measurement and impact on performance, „Journal of Marketing Research” 2004, nr 41 (3).
10.Ringle C.M., Wende S., Will S, SmartPLS 2.0, Hamburg 2005, www.smartpls.de.