Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Ocena pracowników jako narzędzie zwiększania ich kompetencji i wyników pracy

Autorzy: Bożena Kromer
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: pracownik cele kompetencje wyniki ocena
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (83-94)

Abstrakt

W artykule przedstawiono wykorzystanie procesu oceniania pracowników w zarządzaniu wynikami pracy w banku. Stosowane procedury oceniania wpływają na kształtowanie postaw i zachowań pracowników, przyczyniając się do realizacji przyjętych celów i wartości organizacji. Zastosowanie narzędzia informatycznego SZOP, w procesie oceny realizacji celów i kompetencji pracowników, ułatwiło i przyspieszyło procedurę, zachowując spójność systemu z polityką personalną banku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
2.Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
3.Lencioni P., Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej, Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, MT Biznes 2012.
4.Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2006.
5.McKenna E., Beech N., Zarzadzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Spółka, Warszawa 1996.
6.Michalski E., Zarządzanie, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2008.
7.Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
8.Rossiter J.A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, ACDI, Warszawa 2000.
9.Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowniczych, Oficyna Ekonomiczna i Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
10.Zingheim P.K., Schuster J.R., Wprowadzanie skutecznych i kompleksowych systemów wynagrodzeń, www.hr.com.