Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
Wpływ struktury organizacyjnej na efekty wdrożenia strategii

Autorzy: Joanna Radomska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: realizacja strategii struktura organizacyjna formalizacja centralizacja specjalizacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (277-288)

Abstrakt

W artykule opisano tematykę struktury organizacyjnej jako jednego z elementów wpływających na realizację strategii, a jego celem jest analiza wpływu poszczególnych aspektów struktury organizacyjnej w kontekście skuteczności implementacji koncepcji rozwojowych. Opisano także trendy zmian, jakim coraz częściej podlegają struktury współczesnych organizacji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazały, że istnieje dodatnia zależność pomiędzy zwiększeniem stopnia decentralizacji oraz dywersyfikacji, a także zmniejszeniem zakresu formalizacji a skutecznością realizacji strategii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrews M., Kacmar K., Discriminating across organizational politics, justice and support, „Journal of Organizational Behavior” 2001, vol. 22, nr 4.
2.Brenes E., Mena M., Molina G., Key success factors for strategy implementation in Latin America, „Journal of Business Research” 2008, nr 61.
3.Chen C., Huang J., Hsiao Y., Knowledge management and innovativeness. The role of organizational climate and structure, „International Journal of Manpower” 2010, vol. 31, nr 8.
4.Fredrickson J., The strategic Decision Process and Organizational Structure, „Academy of Management Review” 1986, vol. 11, nr 2.
5.Gibbs C., Keys to strategy implementation, „Insights in Strategic Management”, September 2005.
6.Hankinson P., An empirical study which compares the organsational structures of companies managing the world’s top 100 brands with those managing outsider brands, „Journal of Product and Brand Management” 1999, vol. 8, nr 5.
7.Hao Q., Kasper H., Muehlbacher J., How does organizational structure influence performance through learning and innovation in Austria and China, „Chinese Management Studies” 2012, vol. 6, nr 1.
8.Koontz H., Weihrich H., Essentials of management, 5th edition, McGraw-Hill, New York 1990.
9.Krasman J., Do my staff trust me? The influence of organizational structure on subordinate perceptions of supervisor trustworthiness, „Leadership & Organization Development Journal” 2014, vol. 35, nr 5.
10.Lam A., Lundvall B., The learning organization and national systems of competence building and innovation, w: How Europe’s economics lean: Coordinating Competing Models, red. N. Lorenz, B. Lundvall, Oxford University Press 2006.
11.Lotti R., Mensing P., Valenti D., A co-operative solution, www.strategy-business.com/article/06290, May 2006.
12.Mansoor N., Aslam H., Barbu C., Capusneanu S., Lodhi M., Organizational structure as determinant of organizational performance: uncovering essential facts of organic or mechanistic structure, „American Journal of Scientific Research” 2012, vol. 55, nr 14.
13.Martinez-León I., Martinez-Garcia J., The influence of organizational structure on organizational learning, „International Journal of Manpower” 2011, vol. 32, nr 5–6.
14.Miesing P., Organizational structure for the learning organization, School of Business, University Albany 2006.
15.Miller D., Strategy making and structure: analysis and implications for performance, „Academy of Management Journal” 1987, vol. 30, nr 1.
16.Miller S., Wilson D., Hickson D., Beyond planning strategies for successfully implementing strategic decisions, „Long Range Planning” 2004, vol. 37.
17.Morales V., Montes F., Jover A., Influence of personal mastery on organizational performance through organizational learning and innovation in large firms and SMEs, „Technovation” 2007, vol. 27, nr 9.
18.Nahm A., Vonderembse M., Koufteros X., The impact of organizational structure on time- -based manufacturing and plant performance, „Journal of Operations Management” 2003, vol. 21, nr 3.
19.Olson E., Slater S., Hult G., The importance of structure and process to strategy implementation, „Business Horizons” 2005, nr 48.
20.Pleshko L., Nickerson I., Strategic orientation, organizational structure, and the associated effects on performance in industrial firms, „Academy of Strategic Management Journal” 2008, vol. 7.
21.Robbin S., DeCenzo D., Fundamentals of management: essential concepts and applications, Prentince Hall, Upper Saddle River 2005.
22.Sakalas A., Venskus R., Interaction of learning organization and organizational structure, „Engineering Economics” 2007, vol. 3, nr 53.
23.Smith A., Rupp W., An examination of emerging strategy and sales performance: motivation, chaotic change and organizational structure, „Marketing Intelligence & Planning” 2003, vol. 21, nr 3.
24.Stank T., Daugherty P., Gustin C., Organizational structure: influence on logistics integration, costs, and information system performance, „The International Journal of Logistics Management” 1994, vol. 5, nr 2.
25.Tavitiyaman P., Qiu Zhang H., Qu H., The effect of competitive strategies and organizational structure on hotel performance, „International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2012, vol. 24, nr 1.
26.Tsai W., Social structure of ‘coopetition’ within a multiunit organization: coordination, competition, and intra-organizational knowledge sharing, „Organization Science” 2002, vol. 13, nr 2.
27.Waters D., Operations strategy, Thomson Learning, London 2006.
28.Weir C., Organizational structure and corporate performance: an analysis of medium and large UK firms, „Management Decision” 1995, vol. 33, nr 1.
29.Willem A., Buelens M., Knowledge sharing in inter-unit cooperative episodes: the impact of organizational structure dimensions, „International Journal of Information Management” 2009, vol. 29, nr 3.
30.Verle K., Markič M., Kodrič B., Zoran A., Managerial competencies and organizational structures, „Industrial Management & Data Systems” 2014, vol. 114, nr 6.
31.Volberda H., Building the flexible firm, Oxford University Press 1999.
32.Vermuelen F., Phanish P., Ranjay G., Change for change’s sake, „Harvard Business Review” 2010, vol. 88, nr 6.