Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/4 2015
System nagród jako mechanizm wspierający wewnątrzorganizacyjne dzielenie się wiedzą

Autorzy: Aleksandra Rudawska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: dzielenie się wiedzą bodźce motywacyjne system nagród
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (289-302)

Abstrakt

Dzielenie się wiedzą przez pracowników jest jednym z ważniejszych procesów zachodzących w organizacjach. Literatura z zakresu zarządzania wiedzą doradza, by wdrożyć system nagród doceniający przekazywanie i szukanie wiedzy. Celem artykułu jest analiza wpływu systemu nagród na dzielenie się wiedzą przez pracowników. W artykule zastosowano metodykę systematycznego przeglądu literatury, koncentrując się na literaturze światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barachini F., Cultural and Social Issues for Knowledge Sharing, „Journal of Knowledge Management” 2009, nr 13(1).
2.Bartol K.M., Srivastava A., Encouraging Knowledge Sharing: the Role of Organizational Reward System, „Journal of Leadership and Organizational Studies” 2002, nr 9 (1).
3.Bock G.-W., Zmud R.W., Kim Y.-G., Lee J.-N., Behavioral Intention Formation in Knowledge Sharing: Examining the Roles of Extrinsic Motivators, Social-Psychological Forces, and Organizational Climate, „MIS Quarterly” 2005, nr 29 (1).
4.Cabrera A., Cabrera E.F., Knowledge-sharing Dilemmas, „Organization Studies” 2002, nr 23 (5).
5.Cabrera A., Collins W.C., Salgado J.F., Determinants of Individual Engagement in Knowledge Sharing, „International Journal of Human Management” 2006, nr 17 (2).
6.Chennamaneni A., Teng J.C., Raja M.K., A Unified Model of Knowledge Sharing Behaviours: Theoretical Development and Empirical Test, „Behaviour & Information Technology” 2012, nr 31 (11).
7.Foss N.J., Husted K., Michailova S., Governing Knowledge Sharing in Organizations: Levels of Analysis, Governance Mechanisms, and Research Directions, „Journal of Management Studies”, 2010, vol. 47, nr 3.
8.Foss N.J., Minbaeva D.B., Pedersen T., Reinholt M., Encouraging Knowledge Sharing among Employees: How Job Design Matters, „Human Resource Management” 2009, nr 48 (6).
9.Grant R.M., Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm, „Strategic Management Journal”, 1996, nr 17.
10.Hau Y., Kim B., Lee H., Kim Y., The Effects of Individual Motivations and Social Capital on Employees’ Tacit and Explicit Knowledge Sharing Intentions, „International Journal of Information Management” 2013, nr 33 (2).
11.He W., Wei K., What Drives Continued Knowledge Sharing? An Investigation of Knowledge- -contribution and – seeking beliefs, „Decision Support Systems” 2009, nr 46 (4).
12.Ipe M., Knowledge Sharing in Organizations: a Conceptual Framework, „Human Resource Development Review” 2003, vol. 4.
13.Jiacheng W., Lu L., Francesco C.A., A Cognitive Model of Intra-organizational Knowledge- -sharing Motivations in the View of Cross-culture, „International Journal of Information Management” 2010, nr 30 (3).
14.Kim S., Ju B., An Analysis of Faculty Perceptions: Attitudes toward Knowledge Sharing and Collaboration in an Academic Institution, „Library & Information Science Research” 2008, nr 30 (4).
15.Lam A., Lambermont-Ford J., Knowledge Sharing in Organisational Contexts: a Motivation- Based Perspective, „Journal of Knowledge Management” 2010, nr 14 (1).
16.Lin H.-F., Effects of Extrinsic and Intrinsic Motivation on Employee Knowledge Sharing Intentions, „Journal of Information Science” 2007, nr 33 (2).
17.Liu N.-C., Liu M.-S., Human Resource Practices and Individual Knowledge-Sharing Behavior – an Empirical Study for Taiwanese R & D Professionals, „The International Journal of Human Resource Management” 2011, nr 22 (4).
18.Loo Geok P., Kankanhalli A., Hee-Woong K., Knowledge Sharing in Information Systems Development: a Social Interdependence Perspective, „Journal of the Association for Information Systems” 2010, nr 11 (10).
19.Reinholt M., Pedersen T., Foss N.J., Why a Central Network Position isn’t Enough: the Role of Motivation and Ability for Knowledge Sharing in Employee Networks, „Academy of Management Journal” 2011, nr 54 (6).
20.Rudawska A., Dzielenie się wiedzą w organizacjach – istota, bariery i efekty, „Organizacja i Kierowanie” 2013, nr 4.
21.Seba A., Rowley J., Lambert S., Factors Affecting Attitudes and Intentions Towards Knowledge Sharing in the Dubai Police Force, „International Journal of Information Management” 2012, nr 32 (4).
22.Siemsen E., Balasubramanian S., Roth A.V., Incentives that Induce Task-Related Effort, Helping, and Knowledge Sharing in Workgroups, „Management Science” 2007, nr 53 (10).
23.Siemsen E., Roth A.V., Balasubramanian S., How Motivation, Opportunity, and Ability Drive Knowledge Sharing: the Constraining-factor Model, „Journal of Operations Management” 2008, nr 26 (3).
24.Tohidinia Z., Mosakhani M., Knowledge Sharing Behaviour and its Predictors, „Industrial Management and Data Systems” 2010, nr 110 (4).
25.Zhang P., Ng F, Explaining Knowledge-Sharing Intention in Construction Teams in Hong Kong, „Journal of Construction Engineering & Management” 2013, nr 139 (3).
26.Zhang X., Pablos P., Zhou Z., Effect of Knowledge Sharing Visibility on Incentive-based Relationship in Electronic Knowledge Management Systems: an Empirical Investigation, „Computers In Human Behavior” 2013, nr 29 (2).