Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście obszarów wiejskich

Autorzy: Alina Kulczyk-Dynowska
dr, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu