Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Analiza zmiany poziomu produkcji towarowej w rolnictwie w ujęciu regionalnym pomiędzy 2002 a 2010 r.

17 (7-23) Bartosz Mickiewicz Więcej
2.

Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim

13 (25-37) Ewa Badzińska Więcej
3.

Obszary chronione Natura 2000 z perspektywy społeczności lokalnych w Polsce północno-wschodniej

9 (39-47) Milena Anna Bera Więcej
4.

Rozwój lokalny a ochrona przyrody-wybrane problemy na przykładzie gmin lubelskich

12 (49-60) Jacek Witkowski Więcej
5.

Zmiany na polskiej wsi w perspektywie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

13 (61-73) Wioletta Knapik Więcej
6.

Przestrzenne i finansowe aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego w kontekście obszarów wiejskich

12 (75-86) Alina Kulczyk-Dynowska Więcej
7.

Rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w aspekcie funkcjonowania podmiotów Ekonomii Społecznej - wyniki z badań

9 (87-95) Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel Więcej
8.

Przewaga konkurencyjna w ujęciu szkoły zasobów (RBV) a możliwości jej zastosowania w zarządzaniu polskim przedsiębiorstwem uzdrowiskowym

14 (97-110) Joanna Julia Sienkiewicz Więcej
9.

Strategie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w działalności innowacyjnej w województwie małopolskim

14 (111-124) Dagmara K. Zuzek Więcej
10.

Pozarolnicza działalność gospodarcza rolników w krajach Unii Europejskiej w ujęciu wielowymiarowej analiza statystycznej

15 (125-139) Monika Jaworska, Monika Zioło Więcej
11.

Znaczenie integracji europejskiej w rozwoju działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce

15 (141-155) Piotr Nowaczyk Więcej
12.

Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa

13 (157-169) Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak Więcej
13.

Zmiany w szkółkarstwie ozdobnym w ujęciu ogólnopolskim i wojewódzkim

12 (171-182) Dawid Olewnicki Więcej
14.

Zmiany strukturalne w produkcji ogrodniczej w trzech makroregionach Polski

12 (183-194) Lidia Gunerka, Lilianna Jabłońska, Wioleta Sobczak Więcej
15.

Analiza bieżącego stanu sektora innowacyjności w województwie zachodniopomorskim oraz perspektywy rozwoju w świetle nowego programowania finansowego Unii Europejskiej 2014-2020

16 (195-210) Małgorzata Saar, Monika Śpiewak-Szyjka Więcej
16.

Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013

16 (211-226) Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz, Piotr Prus Więcej
17.

Instytucje otoczenia biznesu w województwie warmińsko-mazurskim - próba typologii z uwzględnieniem konkurencyjności i innowacyjności

19 (227-245) Karolina Babuchowska, Renata Marks-Bielska, Magdalena Wojarska Więcej
18.

Analiza czynników wpływających na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane na przykładzie gminy Czerwonak

10 (247-256) Ryszard Walkowiak, Adam Zydroń Więcej
19.

Marketingowe instrumenty w gospodarce nieruchomościami gmin

9 (257-265) Aneta Zaremba Więcej
20.

Lotnisko regionalne szansą rozwoju turystyki na Warmii i Mazurach

21 (267-287) Jarosław Klimczak, Kamil Klimczak, Małgorzata Klimczak, Aneta Omelan Więcej
21.

Znaczenie zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

11 (289-299) Piotr Godlewski Więcej