Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013

Autorzy: Antoni Mickiewicz
prof. zw. dr hab., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Bartosz Mickiewicz
dr hab. prof. nadzw., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Piotr Prus
dr inż., Zakład Ekonomiki i Doradztwa w Agrobiznesie, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (211-226)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu