Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 9.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Analiza zmiany poziomu produkcji towarowej w rolnictwie w ujęciu regionalnym pomiędzy 2002 a 2010 r.
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
2. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach wieloletniej perspektywy finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
3. Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi "Leader" PROW 2007-2013
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
4. Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
5. Rola i znaczenie rozwoju agroturystyki dla funkcjonowania regionu w wybranych krajach Unii Europejskiej
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
6. Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki badań własnych
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
7. Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
8. Rola ministra rolnictwa i jego agend w rozwoju sektora rolnego i kształtowania obszarów wiejskich
(Europa Regionum)
t. 26 2016 2016 Przejdź
9. Właściwości inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
(Europa Regionum)
t. 28 2016 2016 Przejdź
Strona