Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.22-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 22 2015
Analiza zmiany poziomu produkcji towarowej w rolnictwie w ujęciu regionalnym pomiędzy 2002 a 2010 r.

Autorzy: Bartosz Mickiewicz
dr hab. prof. nadzw., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (7-23)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu