Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Agroturystyka jako dodatkowe źródło dochodu dla rolników województwa zachodniopomorskiego – wybrane wyniki badań własnych

Autorzy: Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (141-150)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu