Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Rola programów rolnośrodowiskowych w rozwoju gospodarstw rolnych położonych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Autorzy: Bartosz Mickiewicz
dr hab. prof. nadzw., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu