Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-01
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi "Leader" PROW 2007-2013

Autorzy: Antoni Mickiewicz
prof. zw. dr hab. inż. dr h.c., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bartosz Mickiewicz
dr hab. prof. nadzw., Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (7-18)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu