Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.23-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 23 2015
Rola i znaczenie rozwoju agroturystyki dla funkcjonowania regionu w wybranych krajach Unii Europejskiej

Autorzy: Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (87-96)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu