Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020
(Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020)

Autorzy: Bartosz Mickiewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Robert Jurczak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: instrumenty finansowe koperta krajowa filary WPR pułapy krajowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (59-71)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto temat finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który rozpatrywano w układzie dwóch grup krajów członkowskich, dwóch filarów WPR oraz na tle dwóch okresach programowania 2007−2013 i 2014−2020. Z badań wynika, że dawne państwa członkowskie (UE-15), dysponujące 71,3% referencyjnych powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo, partycypowały w środkach wsparcia finansowego w ramach I filara WPR na poziomie – w pierwszym okresie 84,0%, w drugim zaś przypadku na poziomie 77,7%. Oznacza to, że w ramach Unii Europejskiej zmierza się stopniowo do wyrównania dopłat bezpośrednich. Drugi filar WPR będący lustrzanym odbiciem ogólnej sytuacji w łącznym budżecie wspólnej polityki rolnej, zajmuje pozycję na poziomie jednej trzeciej instrumentów wsparcia finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agenda 2000.
2.Council Regulation (EC) no. 1782/2003 of 29 September 2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy, and establishing certain support schemes for farmers.
3.Council Regulation (EC) no. 1698/2005 of 20 September 2005. On support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development.
4.Council Regulation (EC) no. 73/2009 of 19 January 2009 establishing common rules for direct support schemes for farmers under the common agricultural policy, and establishing certain support schemes for farmers.
5.Rural Development In The European Union, DG AGRI Report, Statistical and Economic Information Report 2011, December 2011.
6.EP and Council Regulation (EU) no. 1307/2013 of 17 December 2013 establishing rules for direct payments to farmers under support schemes under the common agricultural policy.
7.European Parliament and Council Regulation (EU) no. 1305/2013 of 17 December 2013. On support for rural development by the EAFRD and repealing Council Regulation (EC) no. 1698/2005.
8.The effect of direct payments and other instruments of the Common Agricultural Policy on the Polish agri-food markets, ed. S. Gburczyk, IAFE, Warsaw 2006.
9.Implementation and Vision of CAP, 2008, CAP in the 27 EU Member States, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, Brussels 2008.
10.Lyon G., Draft report on the future of the Common Agricultural Policy after 2013, DG ARDI, Brussels 2010.
11.Oskam A., Meester G., Silvis H., EU Policy for Agriculture, Food and Rural Areas, Wageningen 2010.
12.Report of the Commission (EU) for 2012, Agriculture in the European Union, Statistical and Economic Information, February 2013.
13.Shucksmith M., Thomson K.J., Roberts D., The CAP and the Regions: The Territorial Impact of the Common Agricultural Policy. CABI Publishing, London 2005.
14.The Health Check 2008.