Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The Barriers to and Directions of Cross-Border Cooperation in the Northern Part of the Polish-German Borderland


(Bariery i kierunki współpracy transgranicznej w północnej części pogranicza polsko-niemieckiego)
12 (9-20) Agnieszka Malkowska Więcej
2.

Stand und Perspektiven Ausländischer Direktinvestitionen (ADI) in den Wirtschaften Mittelosteuropas


(Stan i perspektywy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej)
13 (21-33) Harald Zschiedrich Więcej
3.

Border Traffic as a Factor in the Development of Border Regions − a Case Study of West Pomeranian Voivodeship


(Ruch graniczny jako czynnik rozwoju regionu przygranicznego na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
11 (37-47) Arkadiusz Malkowski Więcej
4.

The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland


(Problemy konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej w Polsce)
9 (49-57) Wiesław M. Maziarz Więcej
5.

Comparative Analysis of Means for Financial Support of the Common Agricultural Policy in 2007−2013 as in Relation to 2014−2020


(Analiza porównawcza instrumentów wsparcia finansowego wspólnej polityki rolnej z lat 2007-2013 w stosunku do lat 2014-2020)
13 (59-71) Bartosz Mickiewicz, Robert Jurczak Więcej
6.

The European Union Strategy for the Baltic Sea Region and the Level of Competitiveness of the BSR Economies


(Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz poziomu konkurencyjności gospodarek BSR)
12 (73-84) Katarzyna Skrzeszewska Więcej
7.

Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization


(Społecznie odpowiedzialny biznes w zarządzaniu współczesną organizacją)
8 (87-94) Marcin Janowski Więcej
8.

The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR


(Zjawisko greenwashingu w marketingowej komunikacji CSR)
8 (95-102) Hubert Kubiak Więcej
9.

Zur Abbildung der Nachhaltigkeit im Rechnungswesen – ein Bezugsrahmen und Operationalisierungsvorschläge für den Mittelstand unter einer sich wandelnden Ethik

11 (103-113) Gunter Meeh-Bunse, Katja Luer Więcej
10.

CSR and Innovativeness of the Organisation


(CSR a innowacyjność organizacji)
10 (115-124) Katarzyna Szelągowska-Rudzka Więcej
11.

Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy


(Infobrokering: etyczne wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy)
10 (125-134) Anna Waligórska-Kotfas Więcej
12.

Die Gewinnmaximierung aus der Sicht der Ethik

18 (135-152) Hermann Witte Więcej