Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
Socially Responsible Business and Management of Contemporary Organization
(Społecznie odpowiedzialny biznes w zarządzaniu współczesną organizacją)

Autorzy: Marcin Janowski
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu zarządzanie menedżer
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:8 (87-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zarządzanie organizacją w dobie dynamicznych i trudnych do przewidzenia zmian, przy dążeniu do skutecznej realizacji przyjętych celów statutowych i zachowania efektywności gospodarczej, to zadanie skomplikowane i niełatwe. Jeżeli do tego zarządzający będą chcieli, aby ich podmiot realizował nie tylko cele ekonomiczne, ale również społeczne, wpisujące się w szeroko rozumianą koncepcję Corporate Social Responsibility, to wybór takiej drogi wydaje się zadaniem jeszcze trudniejszym. Dlatego ważne jest, aby współcześnie zarządzający wyposażeni byli w multidyscyplinarną wiedzę, będącą podstawą nauki zwanej zarządzaniem, zajmującej się tworzeniem metod skutecznego i sprawnego realizowania celów podmiotów gospodarujących.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji, Difin, Warszawa 2003.
2.Koźmiński A.,K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2005.
3.Maziarz W., Zarządzanie, przywództwo, lider i menedżer w podmiotach ekonomii społecznej, in: Menedżer ekonomii społecznej, ed. H. Babis, PTE, Szczecin 2013.
4.Parker M., Against Management, Polity Press, Cambridge 2002.
5.Penc J., Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu, C. H. Beck, Warszawa 2003.
6.Schein E., Coming to a New Awareness of Organizational Culture, “Sloam Management Review” 1984, no. 25.
7.Sikorski C., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich klientów, C.H. Beck, Warszawa 2006.
8.Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR), Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl.
9.Zarządzanie przedsiębiorstwem, ed. J. Engelhardt, CeDeWu, Warszawa 2014.
10.Zarządzanie. Teoria i praktyka, eds. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWE, Warszawa 2002.
11.Żemigoła M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Budowa zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer, 2007.