Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
Infobrokering: an Ethical Challenge in the Knowledge-Based Economy
(Infobrokering: etyczne wyzwanie gospodarki opartej na wiedzy)

Autorzy: Anna Waligórska-Kotfas
Katedra Zarządzania i Logistyki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
Słowa kluczowe: rynek usług informacyjnych infonomika broker informacji infobrokering etyczne wyzwania infobrokeringu
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (125-134)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współczesna ekonomia to gospodarka oparta na wiedzy, w której kluczową rolę odgrywa informacja. W kategoriach ekonomicznych informacja jest traktowana jako dobro niematerialne, a oceną jej wartości zajmuje się infonomika. Ze względu na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i globalną sieć przepływu informacji, którą stał się Internet, pojawił się nowy zawód – infobroker, specjalista komercyjnie wyszukujący, analizujący i udostępniający informację.W artykule w pierwszej części zdefiniowano informację biznesową, jej cechy i źródła. Następnie przedstawiono warunki konieczne do uprawiania działalności infobrokerskiej oraz zaprezentowano profil infobrokera w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W ostatniej części wymieniono problemy etyczne, z którymi musi się zmierzyć broker informacji. Konkludując podkreślono potrzebę zaimplementowania na rozwijającym się rynku usług informacyjnych w Polsce kodeksu etycznego postępowania, szczególnie w kontekście narastających wyzwań związanych ze skokowym rozwojem dostępu do informacji i możliwościami jej przetwarzania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.AIIP, Code of Ethical Business Practice, www.aiip.org/About/Code-of-Ethical-Business-Practice (7.12.2014).
2.BabikW., Sustainable Development of Information Society: Towards an Ethics of Information, “Geomatics and Environmental Engineering” 2012, vol. 6, no. 1, p. 13−20.
3.Bates M.E., 2013 Info-Entrepreneur Report: Insights on Information Businesses, www.batesinfo.com/extras/files/2013-iip-survey.pdf (4.12.2014).
4.Bernstein J.H., The Data-Information-Knowledge-Wisdom Hierarchy and its Antithesis, NASKO 2011, 2 (1), p. 68−75.
5.Christozov D., Nikolova I., Infobroker – an Emerging Profession of Informing Mediators?,in: Proceedings Informing Science Conference, Krakow, Poland, 19–22 June 2001,
6.Krakow University of Economics, Krakow 2001, p. 136−142.
7.Cisek S., Broker informacji: istota zawodu, http://eprints.rclis.org/archive/00012296-/01/Cisek_broker_informacji_istota.pdf (6.12.2014).
8.Grala B., Kozakiewicz W., Infobrokering and Searching the Deep Web – the New Role of Employee of the Department of Medical Scientific Information, www.eahil.eu/conferences/2007Krakow/www.bm.cmuj.krakow.pl/eahil/proceedings/oral/Grala%20i%20Kozakiewicz.pdf (3.12.2014).
9.Hardcastle E., Business Information Systems, Elizabeth Hard castle & Ventus Publishing ApS, 2008.
10.Hey J., The Data, Information, Knowledge, Wisdom Chain: The Metaphorical Link, www.dataschemata.com/uploads/7/4/8/7/7487334/dikwchain.pdf (7.12.2014).
11.Hrabiec-Hojda P., Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera, „Biblioteka Nostra” 2013, no. 1 (31), p. 87−95.
12.Laney D., Infonomics: The Economics of Information and Principles of Information Asset Management, The Fifth MIT Information Quality Industry Symposium, July 13−15, 2011, p. 590−603.
13.Nizioł K., Infobrokering w Polsce − wyniki badań w środowisku praktyków zawodu, „PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2010, no. 4, p. 3−19.
14.Nowak P., Polska w rankingach gospodarek opartych na wiedzy, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” 2013, vol. 22, p. 22−43.
15.OECD, The Knowledge-Based Economy, Paris 1996.
16.OECD, WBI, Korea and the Knowledge-based Economy: Making the Transition, Paris 2000.
17.Pindlowa W., Cisek S., Grey Literature as an Information Source for Small and Medium-Sized Business, in: Konferencja międzynarodowa – VIII Międzynarodowe Seminarium Informacji Naukowej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa, 11–12 X 1999, OPI, Warszawa 1999, p. 47−53.
18.Powell W.W., Snellman K., The Knowledge Economy, “The Annual Review of Sociology” 2004, no. 30, p. 199–220.
19.WBI,Knowledge Assessment Methodology, http://web.worldbank.org/ (7.12.2014).
20.Davenport T.H., Prusak L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, 1998, p. 2−6.