Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Strona główna

Czasopismo Współczesne Problemy Ekonomiczne (do końca 2015 roku obowiązywała nazwa: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Wspólczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka) ukazuje się od 2009 roku i jest pozycją łączącą wiedzę ekonomiczna z etyką w biznesie. W latach 2009-2011 ukazywał się jeden numer rocznie. Natomiast od 2012 r. jest półrocznikiem.

Zamierzeniem redakcji czasopisma jest stworzenie platformy o interdyscyplinarnym i międzynarodowym charakterze. Pozwala na to tematyka czasopisma, która obejmuje szeroki zakres aktualnych zagadnień dotyczących szeroko rozumianej ekonomii, finansów, etyki, CSR.

Tematyka czasopisma podzielona jest trzy główne sekcje:

  • Globalizacja
  • Liberalizacja
  • Etyka.

Mamy wielką nadzieję, że wydawane przez nas czasopismo wzbudzi Państwa zainteresowanie. Liczymy na współpracę i wymianę poglądów i doświadczeń.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, czasopismo Wspólczesne Problemy Ekonomiczne zostało wpisane na listę B z liczbą 6 punktów.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

  • BazEkon,
  • CEEOL – The Central and Eastern European Online Library,
  • Index Copernicus International – Journal Master List (ICV 2014: 47.29),
  • BazHum.