Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
The Problems of Competitiveness of Social Economy Entities in Poland
(Problemy konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej w Polsce)

Autorzy: Wiesław M. Maziarz
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: konkurencyjność ekonomia społeczna przedsiębiorstwo socjalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (49-57)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sektor ekonomii społecznej w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie, obejmując swoją działalnością praktycznie wszystkie obszary rynku. Specyfika funkcjonowania podmiotów, które prowadzą działalność w tym sektorze opiera się w znacznym stopniu na wsparciu finansowym, rzeczowym i doradczym ze strony odpowiedzialnych za ekonomię społeczną instytucji oraz w miarę możliwości unikaniu konkurencji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problematyki konkurencyjności podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, poprzez analizę potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłlo H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
2.Alter K.S., Typologia przedsiębiorstwa publicznego, in: Przedsiębiorstwo społeczne. Antologia kluczowych tekstów, ed. J.J. Wygnański, Warszawa 2008.
3.Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Metody oceny konkurencyjności przedsiębiorstw, in: Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce, K. Kuciński, Materiały i Prace IFGN, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000.
4.Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
5.Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, in: Ekonomia społeczna a rozwój, ed. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
6.Kazimierczak T., Rymsza M., Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
7.Kisiel M., Internet a konkurencyjność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2005.
8.Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Monitor Polski, 24.09.2014, no. 811.
9.Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, “Trzeci Sektor” 2005, no. 2.
10.Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja, ed. W. Szymański, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1995.
11.Roelants B., Defining the Social Economy, in: Preparotary Dossier to the First European Social Economy Conference In the UE Candidate Countries, Praha 2002.
12.Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 2000, no. 7−8.