Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2016.12-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 12 (2016)
The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Zjawisko greenwashingu w marketingowej komunikacji CSR)

Autorzy: Hubert Kubiak
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: greenwashing społeczna odpowiedzialność biznesu etyka biznesu
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (95-102)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł odnosi się do kluczowych elementów problemu greenwashingu – nieetycznych praktyk w dziedzinie komunikowania się społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor zaczął od zdefiniowania terminu greenwashing, wskazując również na jego genezę. Następnie przedstawiona została skala występowania tego zjawiska na świecie. Autor prowadził rozważania na temat powodów greenwashingu i jego potencjalnych konsekwencji. W kolejnej części artykułu przedstawione zostały wybrane istniejące sposoby radzenia sobie z tym problemem – niezależne inicjatywy, przepisy prawa i dobre praktyki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.2008 Green Gap Survey, Cone LLC, 2008, www.conecomm.com/stuff/contentmgr/files/0/57bfa0d65ae70c7e1122a05a9d0d67e0/files/2008_green_gap_survey_fact_sheet.pdf.
2.About Greenwashing, www.greenwashingindex.com/about-greenwashing.
3.Battling Big Business, ed. E. Lubbers, Common Courage Press, USA 2002.
4.Black B., Lybecker D., Great Debates in American Environmental History, Greenwood Publishing Group, USA 2008.
5.Bradford R., Greenwash confronted, report of Friends of the Earth Europe, 2007, www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/FoEE_Greenwash_confronted_0907.pdf.
6.Czaja M., Greenwash w Polsce, czyli „zielone kłamstwo” w reklamie, 2011, www.wirtualnemedia.pl/artykul/greenwash-w-polsce-czyli-zielone-klamstwo-w-reklamie#.
7.Ćwik N., Wybielanie za pomocą zielonego, www.proto.pl/artykuly/info?itemId=77456.
8.Greenwashing Index, www.greenwashingindex.com/.
9.Greenwashing 101, http://site.thegreenlifeonline.org/greenwash101.
10.Greenwashing. 95% zielonych produktów zawodzi, www.ekologia.pl/srodowisko/specjalne/greenwashing-95-zielonych-produktow-zwodzi-konsumentow,13592.html.
11.Horiuchi R., Schurchard R., Shea L., Townsend S., Understanding and Preventing Greenwash A Business Guide, BSR 2009, www.bsr.org/reports/Understanding_Preventing_Greenwash.pdf.
12.Karliner J., The Corporate Planet: Ecology and Politics in the Age of Globalization, Sierra Club Books, San Francisco 1997.
13.Kingsmith A., Greenwashing: The Corporate Exaggeration of Environmental Consciousness, 2012, www.newsrecord.co/greenwashing-the-corporate-exaggeration-of-environmental-consciousness.
14.Mitchell L., Ramey W., Look How Green I Am! An Individual-Level Explanation for Greenwashing, “Journal of Applied Business and Economics” 2011, vol. 12 (6).
15.Priesnitz W., Greenwash: When the green is just veneer, www.naturallifemagazine.com/0806/NaturalLife_Greenwashing.
16.Reklama koncernu energetycznego Enea uznana za nieetyczną – sukces stowarzyszenia Eko-Unia, 2010, http://ziemianarozdrozu.pl/artykul/1530/reklama-koncernu-energetycznego-enea-uznana-za-nieetyczna-sukces-stowarzyszenia-eko-unia.
17.Rotkiewicz M., Ekościema, czyli mity zdrowej żywności, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1549063,1,czym-naprawde-jest-rolnictwo-ekologiczne.read.
18.Schueneman T., EnviroMedia’s Greenwashing Index is now alive, 2008, www.triplepundit.com/2008/01/enviromedias-greenwashing-index-is-now-live.
19.Terrachoice: The sins of greenwashing; Home and family edition 2010, http://sinsofgreenwashing.org/index35c6.pdf.
20.Wrabec P., Ekościema, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/295924,1,ekosciema.read.