Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 32.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
3. Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
4. Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. The Phenomenon of Greenwashing in Marketing Communication of CSR
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 12 (2016) 2016 Przejdź
6. Reakcja inwestorów na zapowiedzi wysokości dywidend spółek notowanych na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
7. Strategia wzrostu wartości rynkowej organizacji sieciowej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
8. Wprowadzenie wybranej aplikacji mobilnej na rynek międzynarodowy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
9. RECENZJA KSIĄŻKI TOMASZA JEWARTOWSKIEGO FINANSOWE MOTYWY I KONSEKWENCJE DYWERSYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW FUNKCJONUJĄCYCH NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH, WYD. UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, POZNAŃ 2015 (SS. 240)
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
10. INSTRUMENTY FINANSOWE W ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
11. Wietrzenie magazynu niepamięci
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (5) 2015 2015 Przejdź
12. Polityka dywidend a nadwyżkowe stopy zwrotu z inwestycji w spółki notowane na GPW w Warszawie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2017 2017 Przejdź
13. Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2016 2016 Przejdź
14. Aktywizacja specjalnych stref włączenia w lokalnych planach rewitalizacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
15. „Moje widzenie rzeczywistości jest nieostre”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (1) 2013 2014 Przejdź
16. Lokalny plan rewitalizacji jako narzędzie wspierania rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
17. Reakcja inwestorów na politykę wypłat dywidendy, a zmiany koniunktury giełdowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2018 (92) 2018 Przejdź
18. "[…]względnie w innym porcie [...]". Młodzieńcze inspiracje Piotra Zaremby
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
19. Wzorce umowne w sektorze turystycznym w świetle dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (40) 2017 2017 Przejdź
20. BRYTYJSKO-ISLANDZKIE „WOJNY DORSZOWE” (1958–1976) JAKO PRZYKŁAD SPORÓW O ZAWŁASZCZANIE MORZA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
21. Rewitalizacja społeczna w rozwoju obszarów problemowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/1 2018 2018 Przejdź
22. Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
23. Dni Gryfic
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1962 1962 Przejdź
24. Przyczyny i skutki załamania koniunktury w przemyśle stoczniowym w latach 1975-1983
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
25. Spółdzielczość wiejska w gospodarce żywnościowej województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1977 1977 Przejdź
26. Wahania cyklu koniunkturalnego w krajach kapitalistycznych a handel zagraniczny EWG-RWPG
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1976 1976 Przejdź
27. KYSTVAKTEN – NORWEGIAN COAST GUARD
(Studia Maritima)
Vol. 32 2019 2019 Przejdź
28. Universities’ social responsibility vs. graduates’ human capital
(European Journal of Service Management)
Vol. 26, 2/2018 2018 Przejdź
29. Portuguese Navy operations on Lake Niassa (1967–1974)
(Studia Maritima)
Vol. 33 2020 2020 Przejdź
30. East Timor 1974–1975. End of Portuguese rule
(Studia Maritima)
Vol. 34 2021 2021 Przejdź
31. „Pusta gablota nadzieją”, czyli o powstawaniu Muzeum Ziemi Wałeckiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
t. 38 (67) 2023 2023 Przejdź
32. Mother Earth. A Prototype of Modern Pomeranian Art?
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (21) 2023 2023 Przejdź
Strona