Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2015.2.5-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (5) 2015
Wietrzenie magazynu niepamięci

Autorzy: Joanna Bierejszyk-Kubiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pamięć pamięć społeczna przesiedlenia migracja historia mówiona
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (167-176)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W swoistym studium przypadku dwóch pogranicznych miejscowości – Krzyża (Kreuz) i Żółkwi (Żowkwa, Nesterow) – Anna Wylegała prezentuje historię przesiedlenia i stosunków polsko- -niemieckich oraz polsko-ukraińskich z perspektywy kilku pokoleń respondentów. Na podstawie zebranych wywiadów narracyjnych autorka konstruuje charakterystyczne dla badanych miejsc modele pamięci społecznej. Jak wykazuje na podstawie analizy obszernego materiału badawczego, na pamięć i niepamięć wpływ ma wiele czynników, związanych m.in. z polityką historyczną, ekonomią, przedwojennym składem etnicznym danych terenów, a nawet samymi okolicznościami wysiedlenia i podróży na „ziemie odzyskane”. Wylegała, opierając się na metodologii różnych subdyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, analizuje różnice w procesie adaptacji, konstruowania narracji tożsamościowej, oswajania traumy oraz domykania doświadczenia przesiedleńczego. W monografii Przesiedlenia a pamięć teorie pamięci zostały w umiejętny sposób połączone z empirią metody biograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jan Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, przeł. Anna Kryczyńska-Pham, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
2.Maurice Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, przeł. Marcin Król, PWN, Warszawa 1969.
3.Kaja Kaźmierska, Biografia i pamięć. Na podstawie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Nomos, Kraków 2008.
4.Zdzisław Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Universitas, Kraków 1998.
5.Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych”, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
6.Marcin Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Znak, ISP PAN, Warszawa 2012.