Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2021.34-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 34 2021
East Timor 1974–1975. End of Portuguese rule
(Timor Wschodni 1974–1975. Koniec władzy portugalskiej)

Autorzy: Krzysztof Kubiak ORCID
Jan Kochanowski University of Kielce
Słowa kluczowe: Timor Wschodni Portugalia dekolonizacja Indonezja inwazja
Rok wydania:2021
Liczba stron:18 (185-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Timor Wschodni (port. Timor-Leste) był najbardziej peryferyjną w stosunku do metropolii częścią terytoriów pozostających pod władzą Lizbony. Na skutek szczególnego splotu oko- liczności historycznych i politycznych turbulencji, Portugalczycy zdołali zachować najpierw wpływy a potem władzę nad tym obszarem przez ponad cztery stulecia. Artykuł stanowi studium szczególnego przypadku w historii kolonializmu, jakim było wycofanie się Portugalii z Timoru. Przedstawiono rys historyczny luzytańskiego władztwa nad wschodnią częścią wyspy oraz zjawiska i procesy, które doprowadziły do faktycznego porzucenia przez metropolię terytorium zależnego. W warstwie szczegółowej autor eksponuje nautyczny wy- miarach konfliktu wynikający z położenia Timoru i jego oddalenia zarówno od metropolii, jak i regionalnych centrów administracyjno-politycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974–1976. Canberra: D. Brownie, V. Johnson, 2000.
2.Bernardino, Teresa. “Timor e a soberania portuguesa do descobrimento à revolta de 1912”. Revista Nação e Defesa 9 (1984), 31: 74–85. Access: 19.07.2021. http://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/2793/1/NeD31_TeresaBernardino.pdf.
3.Bończol, Łukasz. Zrozumieć Indonezję. Nowy Ład generała Suharto. Warszawa: Dialog, 2012.
4.Brandao, Carl C. Funo. Guerra em Timor. Porto: Edicoes “Acu”, 1946.
5.Callinan, Bernard. Independent Company: The Australian Army in Portuguese Timor 1941–43. London: William Heinemann, 1953.
6.Conselho da Revolução, Diário do Governo n. o 163/1975, Série I de 1975-07-17. Accessed: 03.08.2020. https://dre.pt/pesquisa/-/search/336547/details/maximized?p_p_ auth=2MKghZt3.
7.Daves, John H., The Indonesian Army from Revolusi to Reformasi, vol. 1–3. n.p.: published by the author, 2013–2014.
8.Easter, Davis. Britain and the Confrontation with Indonesia, 1960–1966. London: Cambridge University Press, 2004.
9.Gonçalves, João Luís. A Revolta de 1959 em Timor Leste. Lisboa: Letras e Coisas, 2018. Gunn, Geoffrey C. Historical Dictionary of East Timor. Plymouth: Lanham – Toronto – Plymouth, 2001.
10.Gunn, Geoffrey C. History of Timor. Macau: University of Macau, 1999. Accessed 13.03.2018. http://pascal.iseg.utl.pt/~cesa/History_of_Timor.pdf.
11.History of Timor. Accessed: 03.08.2020. https://cesa.rc.iseg.ulisboa.pt/History_of_Timor. pdf.
12.James, Harold, Denis Sheil-Small. The Undeclared War: The Story of the Indonesian Confrontation 1962–1966. Totowa: N.J. Rowman & Littlefield, 1971.
13.Jessup, John E. A Chronology of Conflict and Resolution, 1945–1985. New York: ABC Clio, 1989.
14.Jones, Matthew. Conflict and Confrontation in South East Asia, 1961–1965: Britain: The United States and the Creation of Malaysia. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
15.Konboy, Ken. Copassus. Inside Indonesia’s Special Forces. Sheffield: Equinox Publishing, 2003.
16.Laskowska, Natalia. Indonezja, Warszawa: Trio, 2021.
17.Leach, Michael. Nation-Building and National Identity in Timor-Leste. Abington: Routledge, 2017.
18.Lee, Robert. “Crisis in a Backwater. 1941 in Portuguese Timor”. Lusotopie 7 (2000): 175–189.
19.Léría Pinto, José Luís. “A história da presença da Marinha em Timor Por ocasião da independência do território”. Rivista da Armada (Junho 2002).
20.Léría Pinto, José Luís. “Timor 1973/75. Recordações de um Marinheiro”. Rivista da Armada (Julho 2012).
21.Lijphart, Aren. The Trauma of Decolonization: The Dutch and West New Guinea. New Haven: Yale University Press, 1966.
22.Madureira de Carvalho, Luís. O Dispositivo do Exército Português no Império Ultramarino, durante o período Republicano (1910–1975). Lisboa: Academia Militar, 2017.
23.Marinha afunda navio que acompanhou invasão de Timor em 1975. Accessed: 05.08.2020 https://www.dn.pt/edicao-do-dia/04-set-2018/marinha-afunda-navio-que- acompanhou-invasao-de-timor-em-1975-9794261.html.
24.Martelo, David. A Imprevidência Estratégica de Salazar – Timor (1941) – Angola (1961). Lisboa: Edições Sílabo, 2015.
25.Morishima, Morito. Pearl Harbor Lisboa Tóquio. Lisboa: Ad Litteram, D. L., 2017.
26.Pires Lemos, Mario. Descolonização de Timor: missão impossível? Lisboa: DoM Quixote, 1994.
27.Platje, Wies. “Dutch Sigint and the Conflict with Indonesia 1950–62”. Intelligence and National Security 1 (2001), 16: 285–312. DOI: 10.1080/714002840.
28.Schlicher, Monika. Portugal in Osttimor. Eine kritische Untersuchung zur portugiesischen Kolonialgeschichte in Osttimor 1850 bis 1912. Hamburg: Abera Verlag, 1996.
29.Silva Fernandes, Moisés. “A Preponderância dos Factores Exógenos na Rejeição do Plano Português de Descolonização para Timor-Leste, 1974-–1975”. Negócios Estrangeiros, 10 (Fevereiro de, 2007). Accessed: 27.06.2021. https://repositorio.ul.pt/ bitstream/10451/327/1/21028_ulsd_Moises_Fernandes.pdfhttps://repositorio.ul.pt/ bitstream/10451/327/1/21028_ulsd_Moises_Fernandes.pdf.
30.Simpson, Brad. “‘Illegally and Beautifully’”: The United States, the Indonesian Invasion of East Timor and the International Community, 1974–76”. Cold War History 5 (August 2005), 3: 281–315. DOI: 10.1080/14682740500222028.
31.Tarling, Nicholas. Britain and the West New Guinea Dispute, 1949–1962. New York: The Edwin Mellen Press, 2008.
32.Taylor, Jan Gelman. Indonesia: Peoples and History. Yale: Yale University Press, 2003.
33.Vickers Adrian. A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University Press, 2005.