Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Kontakt

Redakcja „Studia Maritima”

Instytutu Historyczny 

Uniwersytet Szczeciński

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

 

Redakcja: redakcja.sm@usz.edu.pl

Redaktor Naczelny: adam.makowski@usz.edu.pl

Sekretarz redakcji: renata.nowaczewska@usz.edu.pl