Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Redakcja i Rada Naukowa

 

Rada Naukowa

1. prof. dr hab. Hackmann Jörg (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

2. dr Krátká Lenka (Charles University, Czech Republic)

3. dr Kreem Juhan (Tallinn University, School of Humanities, Estonia)

4. dr Kuldkepp Mart (University College, London)

5. prof. dr hab. Makowski Adam (Uniwersytet Szczeciński, Polska)

6. prof. dr hab. Olesen Jens E. (Universität Greifswald, Niemcy)

7. prof. dr hab. Rębkowski Marian (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Polska)

8. prof. dr hab. Wijaczka Jacek(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

9. dr Wubs-Mrózewicz Justyna (University of Amsterdam, The Netherlands)

 

 

 

Redakcja:

Redaktor naczelny- prof. dr hab. Adam Makowski  

Zastępca redaktora- prof. dr hab. Jörg Hackmann

Sekretarz redakcji- dr Renata Nowaczewska 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego