Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 36 2023

Rok wydania:2023
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Who Were the Slavs who Destroyed the Fortress on the River Trave in 1181? The Origins of the Imperial-Pomeranian Alliance in the Early 80s of the 12th Century


(Kim byli Słowianie, którzy spalili w 1181 r. twierdzę na rzece Trawnie. Początki sojuszu cesarsko-pomorskiego w początkach lat 80 XII wieku)
21 (5-25) Marek Smoliński Więcej
2.

From the History of Sigillography and Heraldry of Private Towns in Western Pomerania. A Case Study of the Seal and Coat of Arms of Łobez


(Z dziejów sfragistyki i heraldyki miast prywatnych na Pomorzu Zachodnim. Studium przypadku pieczęci i herbu Łobza)
22 (27-48) Agnieszka Gut Więcej
3.

Textually Invisible? Emporia on the Southern Shore of the Baltic in Scandinavian Medieval Sources


(Czy emporia południowego brzegu Bałtyku są widoczne w średniowiecznych źródłach skandynawskich?)
19 (49-67) Carina Damm Więcej
4.

The M. Jebsen Shipping Company in Apenrade, Schleswig-Holstein: Coastal Shipping in Europe, 1878–1885


(M. Jebsen Shipping Company w Apenrade, Szlezwik-Holsztyn: Żegluga przybrzeżna w Europie, 1878–1885)
24 (69-92) Bert Becker Więcej
5.

Obligations of the Policyholder and Liability of the Insurer in the Marine Insurance Contract in Poland between 1920 and 1961


(Obowiązki ubezpieczającego i odpowiedzialność ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia morskiego w Polsce w latach 1920–1961)
18 (93-110) Judyta Dworas-Kulik Więcej
6.

The Transatlantlaticism of Billy Graham’s Visit to Poland in October 1978


(Transatlantycki wymiar podróży Billy’ego Grahama do Polski w październiku 1978 r.)
23 (111-133) Włodzimierz Batóg Więcej
7.

Geocoaching Adventure Lab–The Innovative Tool for Exploring and Creating Tourism Space


(Geocaching Adventure Lab – innowacyjne narzędzie do poznawania i kreowania przestrzeni turystycznej)
22 (135-156) Elżbieta Mydłowska Więcej
8.

Entrepreneurship Support Instruments in Coastal Municipalities of Poland and Latvia: Scope of Application and Effectiveness


(Zakres stosowania i skuteczność instrumentów wsparcia przedsiębiorczości stosowanych przez gminy nadmorskie w Polsce i na Łotwie)
23 (157-179) Rafał Czyżycki, Elżbieta Ociepa-Kicińska, Jacek Rodzinka, Tomasz Skica Więcej
9.

Studying the Specificity of Coastal Cities in the Light of the Regional Business Spatial Community Concept


(Badanie specyfiki miast nadmorskich w świetle koncepcji regionalnych społeczności biznesowych)
17 (181-197) Cezary Stępniak Więcej
10.

Socio-Spatial Aspects of Cluster Structures with Particular Emphasis on Maritime Economy


(Aspekty społeczno-przestrzenne struktur klastrowych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej)
20 (199-218) Agnieszka Budziewicz-Guźlecka, Roman Chorób Więcej
11.

The Modern Postal Market in the Light of the Distribution of Postal Services by Sea Freight


(Współczesny rynek pocztowy w świetle dystrybucji usług pocztowych drogą morską)
19 (219-237) Michał Kuściński Więcej
12.

Information and Communication Infrastructure as an Important Tool for Developing the Three Seas Initiative


(Infrastruktura informacyjno-komunikacyjna jako ważne narzędzie rozwijania Trójmorza)
13 (239-251) Maciej Czaplewski, Radka Nacheva Więcej
13.

Are Coastal Cities Senior-Friendly?


(Czy miasta nadmorskie są przyjazne seniorom?)
27 (253-279) Sławomir Pytel, Agnieszka Piechota Więcej