Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Profil

„Studia Maritima” są interdyscyplinarnym rocznikiem stanowiącym szeroką platformę prezentującą wyniki najnowszych badań związanych z problematyką morską, dziejów krain nadmorskich i stref ich oddziaływania.

Publikowane w nim są osiągnięcia naukowe historyków, archeologów oraz specjalistów z zakresu pokrewnych nauk humanistycznych i społecznych, bliskich profilowi pisma.

Na łamy rocznika przyjmowane są artykuły zarówno analityczne, porównawcze, jak i case study, które prezentują najnowsze tendencje w poszczególnych dziedzinach badań począwszy od archeologii morskiej, poprzez dzieje zbrojeń morskich i polityki morskiej, po współczesne problemy globalne i dotyczące lokalnych społeczności nadmorskich. Przyjmowane są również recenzje. 

 Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- 100 punktów

"Studia Maritima" w latach 2019-2020 były objęte finansowaniem w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki "Wsparcie dla Czasopism naukowych".

W latach 2022–24 czasopismo uczestniczy w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego –"Rozwój Czasopism naukowych".

 

„Studia Maritima” są indeksowane w bazach:

- Directory of Open Access Journals (DOAJ)

- European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH Plus)

- The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH),

- Central and Eastern European Online Library (CEEOL),

- BazHum,

- EBSCO

 

Czasopismo jest dostępne na warunkach open access. 

ISSN: 0137-3587     

eISSN: 2353-303X

 

Językami publikacji są angielski i niemiecki.

Studia Maritima są archiwizowane przez Polską Bibliotekę Narodową, a jego polityka wydawnicza jest zdeponowana w Sherpa/Romeo. (CC-BY-SA).

Wydania Studia Maritima są nieodpłatnie przekazywane do repozytorium cyfrowego Biblioteki Narodowej w celu publicznego udostępniania opublikowanych w czasopiśmie artykułów naukowych w ramach Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona oraz Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica.

Wszystkie archiwalne numery pisma są nieodpłatnie udostępnione w Świat Morskich Publikacji.

Aktualności

 

Najnowszy numer „Studia Maritima” Vol. 36 z 2023 jest już do nabycia w siedzibie Wydawnictwa Naukowego

Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel. 91-444-20-09, 91-444-20-06
(biuro sprzedaży czynne w godz. 7.15–15.15)

 

Zamówienia:   http://wydawnictwo.univ.szczecin.pl/

Dariusz Stawiński
dariusz.stawinski@usz.edu.pl

 

Redakcja przyjmuje artykuły (opracowane wg zasad dostępnych w zakładce Dla Autorów) do Voluminu 37, za rok 2024.

 

RECENZJE:

Z przyjemnością informujemy, że wychodząc również naprzeciw zapotrzebowaniu i zainteresowaniu, poszerzamy profil naszego czasopisma i od najbliższego numeru przyjmować będziemy również recenzje publikacji o charakterze naukowym, które ukazały się nie wcześniej niż dwa lata przed datą kolejnego numeru "Studia Maritima". Recenzje powinny spełniać wymogi formalne i być krytycznym omówieniem innego utworu naukowego, o charakterze sprawozdawczym lub polemicznym i powinny spełniać wymogi i wskazówki redakcyjne. 

 

  

Historia czasopisma

W 1978 roku Komitet Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk podjął decyzję o powołaniu obcojęzycznego periodyku naukowego podejmującego szeroko rozumianą problematykę morską. Pierwszym redaktorem rocznika wydawanego w językach angielskim, niemieckim i francuskim została prof. Maria Bogucka, a w redakcji znaleźli się przedstawiciele kilku polskich ośrodków akademickich, w tym szczecińskiego i gdańskiego.

Rozwój tych dwóch ostatnich środowisk historycznych pozwolił w połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku na zwiększenie ich zaangażowania w wydawanie czasopisma „Studia Maritima” na zasadzie współwydawcy. W tym samym czasie funkcję redaktora naczelnego przejął prof. Edward Włodarczyk. Piastował ją do końca 2016 roku, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku prof. Adam Makowski. Okazjonalnie przy wydawaniu periodyku współpracowała również Akademia Pedagogiczna w Słupsku. Od tej pory pismo skoncentrowało się na badaniach nad gospodarką i kulturą morską oraz historią związaną z tematyką morską. Wśród autorów zaczęli przeważać badacze z uczelni nadbałtyckich, w tym głównie polskich, niemieckich i szwedzkich. W latach 2011-2016 wydawcami „Studia Maritima” były Komitet Nauk Historycznych PAN oraz Uniwersytet Szczeciński. Od roku 2017 wyłącznym wydawcą jest Uniwersytet Szczeciński. 

 

Redaktorzy Studia Maritima:

Prof. dr hab. Maria Bogucka (1978–1984)

Prof. dr hab. Edmund Cieślak (1985–1996)

Prof. dr hab. Edward Włodarczyk (1997–2015)

Prof. dr hab. Adam Makowski (2016–)

Źródła dochodu, marketing i reklama

Działalność publikacyjna czasopisma Studia Maritima jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński, a czasopismo nie pobiera żadnych opłat za publikacje. Autorki i autorzy artykułów opublikowanych w czasopiśmie otrzymują nieodpłatnie jeden wydrukowany egzemplarz autorski numeru, w którym ukazał się ich artykuł, równocześnie wszystkie opublikowane artykuły dostępne są nieodpłatnie i bez żadnych barier technologicznych w wersji online na stronie czasopisma, administrowanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (WNUS).

Czasopismo Studia Maritima nie korzysta z żadnych nośników reklamowych, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są prawidłowo ukierunkowane, nienachalne i zorientowane zasadniczo na upowszechnianie treści naukowych publikowanych w czasopiśmie.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie wnus.edu.pl bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).