Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 34 2021

Rok wydania: 2021
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

West Pomerania’s part in the war for the throne of the Archbishop of Magdeburg in 1277–1283


(Pomorze Zachodnie wobec wojny o tron arcybiskupa magdeburskiego w latach 1277–1283)
28 (5-32) Marek Smoliński Więcej
2.

A skald in royal service – the case Þórarinn loftunga. Part 2: Poetics and ideology of Tøgdrápa


(Skald w służbie królewskiej – przypadek Þórarina loftunga. Część 2: Ideowe i kompozycyjne aspekty Tøgdrápy)
27 (33-59) Jakub Morawiec Więcej
3.

Casting a glance across Balticum – Poland and her past in Arild Huitfeldt’s Chronicle


(Spojrzenie przez Bałtyk – Polska i jej dzieje w Kronice Królestwa Duńskiego Arilda Huifeldta)
26 (61-86) Krystyna Szelągowska Więcej
4.

Register Files of The State Enterprise and the Joint Stock Company “Żegluga Polska” in Gdynia as a Source in Research on the Polish Merchant Navy under the Second Polish Republic


(Akta rejestrowe przedsiębiorstwa państwowego i spółki akcyjnej “Żegluga Polska” w Gdyni źródłem do dziejów Polskiej Marynarki Handlowej w okresie II RP)
15 (87-101) Jarosław Drozd Więcej
5.

Bulletin of the Maritime and Colonial League of May 1939 (from the collection of the State Archives of Іvano-Frankіvsk Oblast)


(Biuletyn Ligi Morskiej i Kolonialnej z maja 1939 roku (ze zbiorów Derżawnogo Archiwa Iwano- Frankiwskoj Obłasti))
21 (103-123) Maciej Franz Więcej
6.

Polish civilian forced labourers and prisoners of war in the Organization Todt – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945


(Polscy cywilni robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w Organizacji Todta – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945)
36 (125-160) Emilia Denkiewicz-Szczepaniak Więcej
7.

The Maritime League. A study of the dissolution of a social institution


(Liga Morska. Studium rozbicia instytucji społecznej)
23 (161-183) Grzegorz Strauchold Więcej
8.

East Timor 1974–1975. End of Portuguese rule


(Timor Wschodni 1974–1975. Koniec władzy portugalskiej)
18 (185-202) Krzysztof Kubiak Więcej