Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2021.34-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 34 2021
Bulletin of the Maritime and Colonial League of May 1939 (from the collection of the State Archives of Іvano-Frankіvsk Oblast)
(Biuletyn Ligi Morskiej i Kolonialnej z maja 1939 roku (ze zbiorów Derżawnogo Archiwa Iwano- Frankiwskoj Obłasti))

Autorzy: Maciej Franz ORCID
Faculty of History, Adam Mickiewicz University in Poznań
Słowa kluczowe: Liga Morska i Kolonialna czasopismo 1939 propaganda morska
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:21 (103-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Liga Morska i Kolonialna wydawała kilka czasopism. Jednym z nich był “Biuletyn”, który miał odpowiadać za szerzenie propagandy morskiej. Jest to jedno z zapomnianych czasopism dwudziestolecia międzywojennego. Prezentowany numer “Biuletynu” jest zabytkiem odnalezionym w archiwum w Iwano-Frankiwsku i kompletnie nieznanym polskiemu czytelnikowi. Zawarte w nim treści i opinie, stanowią ciekawy punkt wyjścia do analizy Polski morskiej tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival sources
2.Державныiї Архів Івано-Франківскоі Області (DAIFO) fonds 414, description 1, case 1
3.fonds 414, description 1, case 2
4.fonds 414, description 1, case 3
5.fonds 414, description 1, case 4
6.fonds 414, description 1, case 5
7.fonds 414, description 1, case 6
8.fonds 414, description 1, case 7
9.fonds 414, description 1, case 8
10.fonds 414, description 1, case 9
11.fonds 414, description 1, case 10
12.fonds 414, description 1, case 11
13.fonds 414, description 1, case 12
14.Централний Державний Історической Архів Украіны y Львoвi (CDIAU) fonds 444, description 2, cases 1–162
15.fonds 444, description 3, cases 1–75
16.The Naval Museum in Gdynia – Archival Fonds ref. no. 231 R
17.ref. no. 998 A
18.Printed sources
19.Franz, Maciej, Mariusz Kardas. I wojna światowa na morzu w opiniach polskich teoretyków i praktyków. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2018.
20.Franz, Maciej, Krzysztof Kuska. Z Polski do Kanady – wojennym szlakiem. Archiwum domowe porucznika Jerzego Hedingera. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2013.
21.References
22.Białas, Tadeusz. Liga Morska i Kolonialna 1930–1939. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1983.
23.Czeczott, Rafał. Wojna morska na Bałtyku 1914–1918. Warszawa: Liga Morska i Kolonialna, 1935.
24.Franz, Maciej. “Garnizon stanisławowski we wrześniu 1939 roku”. In: Wojna zmieniła wszystko. Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w dobie wojny, okupacji i „wyzwolenia” (1939–1945). vol. 1, Polityka – Wojskowość, eds. Adam A. Ostanek, Mariusz Kardas, 157–170. Warszawa – Ivano-Frankivsk: Wydawnictwo Naukowe Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 2019.
25.Gończyński-Jussis, Filip. “Zbiórka na Fundusz Obrony Morskiej na terenie województwa lubelskiego (1933–1939)”. Radzyński Rocznik Humanistyczny 14 (2006): 197–211.
26.Hoppe, Kamil. “Obraz i losy Gdyni w latach 1939–1945”. Zeszyty Gdyńskie 4 (2009): 213–223.
27.Korbal, Jędrzej. “Komitet ds. Uzbrojenia i Sprzętu. Think tank Wojska Polskiego”. Historia Wojsko i Technika 3 (2021): 84–98.
28.Makowski, Andrzej. “Dywizjon okrętów podwodnych Polskiej Marynarki Wojennej w kampanii wrześniowej. Ocena operacyjno-taktycznego użycia”. Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej 13 (2012): 55–83.
29.Marek, Anna, Łukasz Marszałek, “Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego”. Studia z Geografii Politycznej i Historycznej 7 (2018): 233–249.
30.Reyman, Artur L. Dawne mapy morskie wybrzeża polskiego. Warszawa: Służba Geograficzna, 1937.
31.Tomasik, Wojciech. “Cień Jasieńskiego. Przyczynek bibliograficzny”. Pamiętnik Literacki, CIX (2018): 3, 189–204.