Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI    DOI: 10.18276/sm.2021.34-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 34 2021
Polish civilian forced labourers and prisoners of war in the Organization Todt – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945
(Polscy cywilni robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni w Organizacji Todta – Einsatzgruppe Wiking, 1941–1945)

Autorzy: Emilia Denkiewicz-Szczepaniak ORCID
Institute of Scandinavian and Finnish Studies, University of Gdańsk
Słowa kluczowe: Organizacja Todta – Norwegia – Finlandia – polska siła robocza – II wojna światowa
Rok wydania:2021
Liczba stron:36 (125-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ponad 8800 Polaków (ca 7100 cywilnych robotników przymusowych i 1711 jeńców wojennych) zostało wysłanych do Norwegii i północnej Finlandii do robót budowlanych prowadzonych przez Organizację Todta – Grupę Operacyjną Wiking (Einsatzgruppe Wiking, EW). W pierwszej i drugiej części przedstawiono system rekrutacji polskich robotników i miejsca, do których byli transportowani na terenie Norwegii i północnej Finlandii. Do wiosny 1943 r. większość rekrutowanych pochodziła z ziem polskich włączonych do III Rzeszy. Rekrutacja prowadzona była przez firmy budowlane z pomocą niemieckich urzędów pracy. Od wio- sny 1943 r. rekrutacja coraz częściej odbywała się w Generalnym Gubernatorstwie (General Gouvernement), wschodniej części Polski, okupowanej przez Niemcy. Ta zmiana zbiegła się z zaawansowaną akcją rekrutacji na potrzeby EW, stąd jesienią 1943 r. OT wystartowała z własną kampanią rekrutacyjną. Trzecia część prezentuje problemy polskich jeńców wojennych (POW), którzy zostali wysłani z Hamburga do Norwegii w kwietniu–maju 1942 r. Zostali tam podzieleni na trzy bataliony robocze i rozesłani na różne place budowlane na terenie całej Norwegii, po czym 1041 z nich zostało skierowanych w grudniu 1943 r. do prac w rozbudowie północnej części linii kolejowej w Norwegii. W czwartej części przed- stawiono rodzaje prac budowlanych, głównie budowę fortyfikacji, dróg oraz linii kolejowej na północy Norwegii. W ostatniej części opisano warunki życia i pracy Polaków, którzy byli dyskryminowani zarówno pod względem płac, jak i swobód obywatelskich. Dyskryminacja ta była stosowana także wobec Polaków zatrudnionych przez EW. W styczniu 1943 r. OT przyjęła specjalną taryfę budowlaną (Polen–Ausland–Bautarif), która podtrzymywała dyskryminację polskich robotników cywilnych. Dla polskich jeńców wojennych stosowano normy warunków socjalnych na wyższym poziomie niż dla sowieckich i jugosłowiańskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Archival Sources
2.Bundesarchiv–Militärarchiv, Freiburg (BA–MA) – Wehrmachtsbefehlshaber Norwegen (RW: 6, 39) – Armeeoberkommando 20 (RH 20–20)
3.Poland Institute and Sikorski Museum (PIASM), London
4.– Norwegia – Prints from reports issued by delegates of the International Red Cross in Geneva, visiting camps for Polish POWs, London (A XII 47–74)
5.Organisation Todt–Einsatzgruppe Wiking: – Abteilung Arbeitseinsatz,
6.– Abteilung Bahnbau,
7.– Abteilung Strassenbau,
8.– Bauleitung der Luftwaffe,
9.– Arbeitseinsatzkartei (Polakker)
10.– OT in Norway. Set up and main activities. IFO II 401/44
11.– Handbook of the Organisation Todt MIRS/MR OT/5/45 London, March 1945, Eske 42
12.– Mjr Leiv Kreyberg arkiv. Kontoret for eks–krigsfanger, Bodø, E.1–5
13.– Pakker til firmaer Breidt u.Daub og R.Plihal: IV 110, IV 38, IV 71, IV 110, IV 96, I 24, I 40, I 7 og II 42
14.Statsarkivet i Trondheim
15.– NSB, Nordlandsbanens krigshistorie, Ellingsves samling, E. 1–5
16.Studies
17.Andersen, Ingvar. “Krigsfangenskap”. Årbok for Helgeland XXI (1990): 85–100.
18.Denkiewicz–Szczepaniak, Emilia. Polska siła robocza w Organizacji Todta w Norwegii i Finlandii w latach 1941–1945. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2018. Denkiewicz–Szczepaniak, Emilia. “Polske tvangsarbeidere på veibygging i Nord–Norge
19.under den andre verdenskrig”. Årbok for Rana XXXVII (2004): 59–65.
20.Denkiewicz–Szczepaniak, Emilia. “Bygging av polarjernbanen sør for Mo i Rana”. Årbok for Rana XXXII (1999): 33–37.
21.Gamst, Thorbein. Finnmark under Hakenkorset: Festung Finnmark. Arendal: Agdin Forlag, 1984.
22.Hryciuk, Grzegorz. Gazeta Lwowska 1941–1944. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1996.
23.Larsson–Fedde, Torbjørn. Russiske og polske krigsfanger i Farsund–området 1940–45. Vanse: Lista museum, 2013.
24.Madajczyk, Czesław. Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce. T.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
25.Seidler, Franz Wilhelm. Die Organisation Todt. Bauen für Staat und Wehrmacht 1938– 1945. Koblenz: Bernard & Graefe Verlag, 1987.
26.Woźniakowski, Krzysztof. Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Opole: Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, 2014.
27.Wójcik, Władysława. Prasa gadzinowa Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1988.