Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 117 2015
Wymiana wartości niematerialnych w mediach społecznościowych

Autorzy: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: media społecznościowe sieci wartości metodyka myślenia sieciowego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (383-392)

Abstrakt

Turbulentność i dynamika otoczenia zewnętrznego są przesłanką do aktualizacji posiadanej wiedzy oraz implementacji serwisów społecznościowych. W mediach tych uczestnicy prowadzą interaktywną komunikację w celu realizacji potrzeb natury osobistej i społecznej. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na proces wymiany wartości w mediach społecznościowych. Czynniki te określono na podstawie metodyki myślenia sieciowego. Umożliwia ona spojrzenie na problem z różnych punktów widzenia oraz określenie sił i charakteru powiązań poszczególnych elementów sieci. Badania przeprowadzono wśród młodych respondentów w wieku od 14 do 18 lat oraz pracowników naukowych. Celem ubocznym artykułu jest testowanie narzędzia badawczego i wyników badania i nie powinno przekładać się na całą populację badanych osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badzińska E., Gołata K., Szczepański M. (2015), Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznań-skiej, Poznań (w druku).
2.Bonek T., Smaga M. (2013), Biznes na Facebooku i nie tylko, Oficyna a Wolters Klu-wer business, Warszawa.
3.Falls J., Deckers E. (2013), Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę, Helion, Gliwice.
4.Grzelczak A., Werner K., Daniłowska A. (2011), Podstawy teoretyczne metodyki my-ślenia sieciowego, w: M.K. Wyrwicka (red.), Budowa scenariuszy transformacji wiedzy wspierających innowacyjną Wielkopolskę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
5.Kaplan A.M., Haenlein M. (2010), Users of the Word, Unite!, The Challenges and Op-portunities of Social Media, Business Horizons No. 53 (1).
6.Kubiak K. (2014), Wzrost wartości w sieciach firm odpryskowych, w: J. Buko (red.), Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
7.Małecka M., Małecki B. (2008), Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, PARP, Warszawa.
8.Piekarczyk A., Zimniewicz K. (2010), Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa.