Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2
Ocena wybranych aplikacji mobilnych w opinii użytkowników

Autorzy: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: aplikacje mobilne użytkownicy smartfonów interfejs branża mobilna
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (83-94)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wybranych aplikacji mobilnych pod kątem zaprojektowanego interfejsu oraz funkcjonalności. Ocenę przeprowadzono dwuetapowo. Pierwsza część badań dotyczyła częstości i sposobu wykorzystywania aplikacji mobilnych przez użytkowników smartfonów. Kolejny etap badań dotyczył natomiast oceny aplikacji „Toruń” oraz „Poznam Poznań”, czyli systemów informacji o obiektach przestrzeni miejskiej. Ocenę przeprowadzono na podstawie następujących kryteriów: treść strony, nawigacja i struktura, możliwość interakcji, layout i grafika, możliwość wprowadzania danych, przydatność wybranej aplikacji. Porównując oceniane aplikacje można stwierdzić, że w opinii użytkowników lepsza okazała się aplikacja „Toruń”, uzyskując średnią ocen 3,8, natomiast aplikacja „Poznam Poznań” uzyskała średnią ocen 3,1.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aplikacje mobilne. Raport, interaktywnie.com/download/68/.
2.Badzińska E., Gołata K., Szczepański M., Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2015.
3.Badzińska E., Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, w: Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, red. J. Buko, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
4.Generation Mobile 2014, http://2014.generationmobile.pl/raport (26.04.2015).
5.Google play, https://play.google.com.
6.Mureta Ch, APP imperium aplikacji. Niech technologia pracuje na Twój sukces, Helion, Gliwice 2013.
7.Pawełoszek-Korek J., Technologie mobilne w dostarczaniu wiedzy, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
8.Prussak W., Ergonomiczne zasady projektowania interfejsu systemu mobilnego korzystania z informacji przestrzeni miejskiej, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. Goliński, M. Sz
9.Szafrański M., Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w „Zintegrowanym systemie wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej”, w: Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, red. M. G
10.Sznajder A., Technologie mobilne w marketingu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.