Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Autorzy: Beata Skubiak
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość obszary wiejskie rozwój
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedsiębiorczość wiejska może być uważana za jeden z głównych czynników zmniejszenia ubóstwa, migracji oraz tworzenia miejsc pracy w środowisku wiejskim. Zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny kraju nie może być osiągnięty bez rozwoju obszarów wiejskich. Wymaga to stworzenia warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz jego promocji. Celem artykułu jest omówienie czynników i barier rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bariery instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, raport, Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2011.
2.Davis J., Guide to Rural Economic and Enterprise Development, Working Paper 2004, http://www.gtz.de.
3.Domański B., Czynniki społeczne w lokalnym rozwoju gospodarczym we współczesnej Polsce, w: Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdyńskiego, Gdynia 2001.
4.Eftekhari A.R., Hamdollah S.G., Rural Development with Emphasis on Entrepreneurship (Definitions, Viewpoints and Experiences), Samt Publication, Tehran 2011.
5.Faraji S., Hassanali B., Seyed A., Sajasi G.H., Sadeghlou T., Shahdadi K.A.A., Priority Scheduling of Entrepreneurship Development in Rural Areas by Promati Technique, „J. Hum. Geo. Res.” 2011, vol. 75.
6.Gotkiewicz W., Mickiewicz B., Ekologiczne czynniki i bariery rozwoju gospodarczego terenów nadmorskich w Polsce, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2009, nr 41.
7.Heaton J., Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approaches to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report, Macomb 2005.
8.Morrison A., Entrepreneurship: An International Perspective, Jordan Haill, Linacre House, Oxford 1990.
9.Obszary wiejskie. Powszechny spis rolny 2010, GUS, Warszawa–Olsztyn 2013.
10.Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu: „Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich – diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich”, raport strategiczny, FDPA
11.Shafeghat A., Darvish H., Namdar A.A., Gholami R., Pattern of Rural Entrepreneurship in Economic and Social Development, Paper Collection of National Conference on Sustainable, Rural Development with Emphasis on Agriculture 2008.