Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015

Rok wydania:2015
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Inwentaryzacja i wycena wartości drzew w przestrzeni publicznej Kórnika w kontekście postulatów polityki ekologicznej Unii Europejskiej

10 (11-20) Arnold Bernaciak Więcej
2.

Ocena efektywności kosztowej polityki ochrony środowiska w polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej

14 (21-34) Elżbieta Broniewicz Więcej
3.

Świadomość ekologiczna polaków – przegląd badań

10 (35-44) Lidia Kłos Więcej
4.

Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań

12 (45-56) Hanna Kruk Więcej
5.

Polityka energetyczna Unii Europejskiej do 2030 roku w ramach zrównoważonego rozwoju

12 (57-68) Ireneusz Miciuła Więcej
6.

Analiza strategii rozwoju transportu na rzecz redukcji emisji CO2

10 (69-78) Urszula Motowidlak Więcej
7.

Problematyka kształtowania zrównoważonych systemów transportowych peryferyjnych obszarów miast na przykładzie dzielnicy przemysłowej metalchem w Opolu

10 (79-88) Monika Paradowska Więcej
8.

Metody internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie

10 (89-98) Konrad Prandecki Więcej
9.

Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

10 (99-108) Beata Skubiak Więcej
10.

Analiza wskaźników rozwoju zrównoważonego gmin zlokalizowanych na obszarach chronionych

16 (109-124) Anetta Zielińska Więcej
11.

Bariery ekoinnowacji w przedsiębiorstwach

12 (125-136) Paweł Bartoszczuk Więcej
12.

Przekształcenia strefy kontinuum w przestrzeni aglomeracji w kontekście postulatów rozwoju trwałego i zrównoważonego

12 (137-148) Anna Bernaciak Więcej
13.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako element monitoringu rozwoju lokalnego

12 (149-160) Karol Mrozik Więcej
14.

Efektywność ekonomiczna jako kategoria wykorzystywana w ewaluacji ex ante rozwiązań kształtujących retencję zlewni rzecznej

11 (161-171) Piotr Idczak, Karol Mrozik Więcej
15.

Smart city jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta – przykład Wiednia

10 (173-182) Marta Jankowska Więcej
16.

Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

12 (183-194) Piotr Idczak, Karol Mrozik Więcej
17.

Doświadczenia z wdrażania koncepcji trwałego i zrównoważonego rozwoju na przykładzie sektora MMŚP w subregionie słupskim

10 (195-204) Agnieszka Sałek-Imińska Więcej
18.

Funkcjonowanie drogowego układu komunikacyjnego w wybranych gminach aglomeracji poznańskiej w kontekście zrównoważonego rozwoju

14 (205-218) Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Adam Zydroń Więcej
19.

Kody przestrzenne w kontekście zrównoważonego rozwoju wybranych gmin wielkopolski

14 (219-232) Paweł Szumigała Więcej
20.

Green building – wyzwanie dla rynku nieruchomości mieszkaniowych (przypadek Olsztyna)

11 (233-243) Marek Szturo, Marcelina Zapotoczna Więcej
21.

Wycena wartości parku sołackiego w poznaniu metodą wyceny warunkowej

12 (245-256) Agnieszka Sikora, Adam Zydroń Więcej
22.

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele budowlane

11 (257-267) Dariusz Kayzer, Piotr Szczepański, Anna Zbierska, Adam Zydroń Więcej