Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/2 2015
Świadomość ekologiczna polaków – przegląd badań

Autorzy: Lidia Kłos
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna zrównoważony rozwój
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (35-44)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie świadomości i postaw proekologicznych Polaków na przełomie XX i XXI w. W opracowaniu dokonano przeglądu dostępnych badań z zakresu świadomości ekologicznej Polaków przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, a w ostatnim czasie również przez Ministerstwo Środowiska oraz organizacje ekologiczne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, Warszawa 2012.
2.Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport PBS dla Ministra Środowiska, Sopot 2013.
3.Badanie świadomości i zachowań mieszkańców Polski, badanie trackingowe, raport TNS Polska dla Ministra Środowiska, 2014.
4.Badania świadomości ekologicznej Polaków, raport dla Bayer Sp. z o.o., 2005, http://www.eduskrypt.pl/ebookswiadomosc_ekologiczna_polakow__wyniki_badan_przeprowadzonych_przez_gfk_polonia_we_wspolpracy_z_firma_bayer-487.html.
5.Badanie świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko, wyniki 2012.
6.Bałtromiuk A., Polacy w zwierciadle ekologicznym, InE, Warszawa 2008.
7.Bałtromiuk A., Świadomość ekologiczna Polaków – zrównoważony rozwój, InE, Warszawa 2009.
8.Baturo W., Burger T., Kassenberg A., Agenda niespełnionych nadziei. Społeczna ocena realizacji Agendy 21 w Polsce, InE, Warszawa 1997.
9.Burger T., Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego, Instytut Gospodarki i Przestrzeni Miejskiej, Warszawa 2005.
10.Burger T., Świadomość ekologiczna i potrzeby w zakresie ochrony i kształtowania środowiska mieszkańców województwa tarnobrzeskiego, Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1984 (maszynopis).
11.Burger T., Świadomość ekologiczna: między lękiem a działaniem, InE, Warszawa 1992.
12.Burger T., Sadowski A., Świadomość społeczna: Niderlandy ekologiczne, InE, Warszawa 1993.
13.Burger T., Świadomość społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, InE, Warszawa 2000.
14.Domka L., Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1998.
15.Ekologiczna świadomość Polaków, CBOP, Warszawa 2000.