Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 25.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Świadomość ekologiczna polaków – przegląd badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
2. New and rare water mite (HydracHnidia) species in Polish fauna found in the Krąpiel river and valley water bodies in Ińskie lake district
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
3. Relacje między uczestnikami łańcucha dostaw żywności – ocena stanu i działań podejmowanych dla ograniczania nieuczciwych praktyk handlowych
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 866 PZFiM nr 39 2015 Przejdź
4. Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Winnice oraz imprezy winiarskie atrakcją turystyczną regionu
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
6. Imрrеzy kulіnаrnе jаkо аtrаkсjа turystyсznа
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
7. Od emocji do komunikacji. Gilles Deleuze’a analiza problemów reprezentacji, pragnienia i poznawania
(Analiza i Egzystencja)
29 (2015) 2015 Przejdź
8. Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
9. INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE ZACHOWANIE ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
10. Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
11. Źródła informacji dla innowacji w sektorze usług
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
12. Wartość usługi dla pasażera komunikacji miejskiej - ujęcie teoretyczne
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
13. Czy „kranówka” może stać się bezpiecznym substytutem wód butelkowanych?
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/2 2017 2017 Przejdź
14. Rynek napojów bezalkoholowych w Polsce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 47/3 2017 2017 Przejdź
15. Idee merkantylizmu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/3 2018 2018 Przejdź
16. Prognozowanie kursu bitcoina z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2018 2018 Przejdź
17. „Spisek żarówkowy” – współczesny wymiar zaplanowanej nieprzydatności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/1 2018 2018 Przejdź
18. Examples of development of electromobility in public transport in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
19. WARIANTOWANIE KONCEPCJI KOLEI METROPOLITALNEJ NA OBSZARZE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII W WARUNKACH JEJ KONSTRUOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU METOD INŻYNIERII SYSTEMÓW
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (45) 2019 2019 Przejdź
20. IDENTIFICATION OF GOOD PRACTICES FOR RAILWAY SYSTEMS IN URBAN AREAS
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 2 (46) 2019 2019 Przejdź
21. Value of services for passenger in public transport – theoretical approach
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
22. Amendments to transfer pricing regulations since 2019 – selected issues
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2019 (28) 2019 Przejdź
23. Relation between the injured party being under the influence of alcohol and the liability of the perpetrator due to the crimes under Article 197 of the Polish Criminal Code and Article 198 of the Polish Criminal Code
(Acta Iuris Stetinensis)
2/2020 (30) 2020 Przejdź
24. Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
25. Strategiczne planowanie rozwoju oparte na podejściu zintegrowanym
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona