Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach

Autorzy: Katarzyna Agnieszka Kłosowska ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: memy internetowe język w internecie stereotyp matki
Rok wydania:2020
Liczba stron:9 (181-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnim czasie w przestrzeni internetowej wyszczególnił się nowy typ matki – madka. Wpłynęło to na poszerzenie dotychczas funkcjonującego stereotypu matki. Artykuł ma na celu omówienie zjawisk językowych występujących w nowym typie memów o matkach, traktującym o zachowaniach pewnej grupy matek, zupełnie odbiegającej od stereotypu Matki Polki. Memy o madkach stanowią odzwierciedlenie ewolucji, jaka dokonała się w formie tego internetowego gatunku. Nowy typ memów charakteryzuje przede wszystkim odejście od kodu obrazowego, a czasem całkowita z niego rezygnacja, na rzecz rozszerzenia części werbalnej. Memy o madkach występują głównie w formie memów-cytatów, czyli krążących po sieci zrzutów ekranowych kontrowersyjnych rozmów, które są poddawane dyskusji i wzbogacane o komentarze, często zmieniające ich pierwotny charakter. W analizowanym materiale można dostrzec cechy typowe dla komunikacji internetowej – błędy ortograficzne, interpunkcyjne i fonetyczne. Pojawiają się warte uwagi neologizmy związane z tematyką rodzicielstwa, jednak jest ich stosunkowo mało. Niewykluczone, że niektóre z funkcjonujących w memach sformułowań z czasem przenikną do mowy potocznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartmiński, Jerzy. „Polski stereotyp matki”. Postscriptum Polonistyczne 1 (2008): 33–53.
2.Budrowska, Bogusława. Macierzyństwo jako punkt zwrotny w życiu kobiety. Wrocław: Wydawnictwo Funna, 2000.
3.Burkacka, Iwona. „Memy a stereotypy”. W: Internet jako przedmiot badań językoznawczych, red. Ewa Kołodziejek, Rafał Sidorowicz, 11–26. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017.
4.C o p y p a s t a . Dostęp 12.11.2019. https://www.miejski.pl/slowo-Copypasta.
5.Długosz, Kazimierz. „Językowy obraz kobiety i mężczyzny w polszczyźnie potocznej”. Prace Filologiczne 45 (2000): 121–131.
6.Dubisz, Stanisław, red. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
7.Hryciuk, Renata E., Elżbieta Korolczuk, red. Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2012.
8.Juza, Marta. „Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne”. Studia Medioznawcze 4 (2013): 49–60.
9.Kowalczyk, Izabela. „Matka-Polka kontra supermatka?”. Czas Kultury 5 (2003): 11–21.
10.Lubaś, Władysław. „Polska pisownia w Internecie, prestiż oficjalnej ortografii i jej nauczanie”. W: Język w mediach: antologia, red. Małgorzata Kita, Iwona Loewe, 281–292. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
11.Mikołejko, Zbigniew. „Wózkowe – najgorszy gatunek matki”. Wysokie Obcasy Extra, 4 (2012).
12.Niekrewicz, Agnieszka Anna. Od schematyzmu do kreacyjności. Język memów internetowych. Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015.
13.Skorupska-Raczyńska, Elżbieta. „Językowa kreacja matki w Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria językoznawcza 12 (2013): 189–205.
14.Wejland, Andrzej. Obrazy grup społecznych: studium metodologiczne. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 1991.