Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020

Rok wydania:2020
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
1.

Odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami… – uwagi o metaforyce astronomiczno-meteorologicznej Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

14 (5-18) Małgorzata Andrejczyk Więcej
2.

O języku polskiej powieści brukowej

19 (19-37) Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń Więcej
3.

Negocjacje we współczesnych słownikach języka polskiego oraz literaturze specjalistycznej – próba definicji

12 (39-50) Ewa Biłas-Pleszak, Marta Dargiewicz Więcej
4.

Całuję nogi pańskie czy kończę francuskim stylem? Uwarunkowania etykietalnych zachowań językowych w listach 2. połowy XVIII wieku (na materiale korespondencji Jędrzeja Kitowicza)

15 (51-65) Renata Bizior Więcej
5.

Niech wygram, niech usiądzie − formy fleksyjne czasownika czy konstrukcje składniowe?

16 (67-82) Krystyna Bojałkowska Więcej
6.

O złudności nowości, o pozorności dawności (na przykładzie demokratury)

14 (83-96) Magdalena Derwojedowa, Monika Kwiecień Więcej
7.

Z badań leksyki barw w poetyckich juweniliach Jarosława Iwaszkiewicza

18 (97-114) Andrzej S. Dyszak Więcej
8.

Skojarzenia słowne w kontekście badań etnolingwistycznych. O potrzebie realizacji projektu Polsko-niemiecko-rosyjskiego słownika asocjacyjnego

15 (115-129) Roman Gawarkiewicz, Barbara Rodziewicz Więcej
9.

Rozwój znaczeniowy zwrotu pokazać, pokazywać plecy w polszczyźnie

14 (131-144) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska Więcej
10.

Genologiczne aspekty współczesnych dedykacji drukowanych (na przykładzie formuł dedykacyjnych w powieściach popularnych Remigiusza Mroza)

17 (145-161) Beata Jędrzejczak Więcej
11.

O interiekcjach kaszubskich w perspektywie leksykograficznej

18 (163-180) Marek Kaszewski Więcej
12.

Madka – zjawiska językowe w nowym typie memów o matkach

9 (181-189) Katarzyna Agnieszka Kłosowska Więcej
13.

Obraz czł(owi)eka w tekstach przysłów polskich

13 (191-203) Wioletta Kochmańska Więcej
14.

Żart w pismach Cypriana Norwida

13 (205-217) Tomasz Korpysz Więcej
15.

Funkcja powtórzeń językowych w Uchu Igielnym Wiesława Myśliwskiego

27 (219-245) Danuta Kowalska, Magdalena Pietrzak Więcej
16.

O postrzeganiu języków klasycznych, polskiego i niemieckiego w przedmowach do dawnych słowników przekładowych

18 (247-264) Anna Lenartowicz-Zagrodna Więcej
17.

Do you speak gŏdka? Leksyka gwary górnośląskiej jako perswazyjny komponent polszczyzny konsumpcyjnej

12 (265-276) Izabela Łuc Więcej
18.

Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej

10 (277-286) Agnieszka Anna Niekrewicz Więcej
19.

Wstęp do analizy porównawczej negacji funkcjonalnej w językach polskim, niemieckim i jidysz w kontekście generatywnej teorii zasad i parametrów

12 (287-298) Dorota Orsson Więcej
20.

Słownictwo ograniczone czasowo i przestrzennie w powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg z perspektywy komunikacyjno-językowej

10 (299-308) Ewa Pajewska Więcej
21.

Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)

16 (309-324) Agnieszka Piela Więcej
22.

Kontakty językowe w świetle Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego

15 (325-339) Agnieszka Szczaus Więcej
23.

Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

5 (341-345) Mariusz Koper Więcej