Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Hashtag – znacznik czy nowy środek wyrazu? Próba analizy strukturalno-funkcjonalnej

Autorzy: Agnieszka Anna Niekrewicz ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: komunikacja internetowa składnia hashtag
Rok wydania:2020
Liczba stron:10 (277-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza zróżnicowania strukturalnego oraz funkcjonalnego hashtagów – zewidencjonowanie ich typów formalnych oraz zilustrowanie przykładowych funkcji, które mogą być determinowane przez formę znacznika, ale także od niej niezależne. Autorka dzieli hashtagi na jedno- i wieloskładnikowe, omawia ich strukturę składniową oraz formę gramatyczną stosowanych w nich związków wyrazowych. Pokazuje hashtag jako zjawisko in statu nascendi, wskazując na zmiany jego struktury oraz roli w komunikacji internetowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Jodłowski, Stanisław. Podstawy polskiej składni. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
2.Kapuścińska, Anna. „Kod kulturowy a nowe media na przykładzie znacznika #”. Socjolingwistyka 32 (2018): 151–162.
3.Lewicki, Andrzej Maria. „Składnia związków frazeologicznych”. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 40 (1983): 75–83.
4.Niekrewicz, Agnieszka. „Leksyka i frazeologia memetyczna we współczesnej polszczyźnie”. Prace Filologiczne 71 (2017): 225–235.
5.Przyborowicz, Justyna. „Hashtag a wspólnota medialna w środowisku oporu”. Zarządzanie Mediami 2 (2014): 91–98.
6.Saloni, Zygmunt, Marek Świdziński. Składnia współczesnego języka polskiego, wyd. 4. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
7.Siles, Ignacio. „Inventing Twitter: An Iteractive Approach to New Media Development”. International Journal of Communication 7 (2013): 2105–2127.
8.Styś, Krystian. „Funkcje i językowe kreacje hashtagów w języku raperów”. Słowo. Studia Językoznawcze 8 (2017): 299–318.