Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2020.19-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / t. 19, 2020
Anna Czapla, Nazwy miejscowości historycznej ziemi halickiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Autorzy: Mariusz Koper ORCID
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
Rok wydania:2020
Liczba stron:5 (341-345)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu