Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-27
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra

Autorzy: Zuzanna Kłos-Adamkiewicz
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: komunikacja miejska gminy ościenne badania potoków pasażerskich
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (385-394)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Funkcjonowanie współczesnych miast wiąże się nieodłącznie z koniecznością zapewnienia sprawnego i efektywnego systemu komunikacji zbiorowej, która zaspokaja potrzeby mieszkańców i stwarza dogodne warunki do rozwoju miast. Problemy obsługi komunikacyjnej miast, a w szczególności gmin ościennych lub odległych od centrum osiedli, były i w niektórych przypadkach nadal są jednym ze znaczących utrudnień mieszkańców – potencjalnych pasażerów. S łaba d ostępność d o u sług t ransportu z biorowego (obrzeża miast i dzielnice peryferyjne charakteryzują się ponadto mniejszą gęstością sieci transportowych) oraz niska częstotliwość kursowania pojazdów transportu publicznego zniechęca mieszkańców tych obszarów do korzystania z tej formy przemieszczania się. Możliwość objęcia obsługą komunikacji miejskiej gmin ościenny daje możliwość zmniejszenia wykorzystania w codziennych podróżach samochodów osobowych oraz zwiększa dostępność środka transportu. W artykule przedstawiono przykład gminy Dobra znajdującej się w województwie zachodniopomorskim, pokazując wykorzystanie poszczególnych linii autobusowych, które od początku 2015 roku obsługują w ramach komunikacji miejskiej miejscowości znajdujące się na obszarze gminy.

Bibliografia

1.Bąkowski W., Analiza możliwości wdrożenia zintegrowanego metropolitalnego systemu pasażerskich przewozów zbiorowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym, www.som.szczecin.pl/SOM/chapter_104027.asp.
2.http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,17394681,Duzy_przewoznik_autobusowy_przybiera_szczecinskie.html.http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,17394681,Duzy_przewoznik_autobusowy_przybiera_szczecinskie.html.
3.Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006, s. 15–17.
4.Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
5.www.dobraszczecinska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2682:informacja-dotyczca-komunikacji-miejskiej-od-1-stycznia-2015r-w-gminie-dobra&catid=222:informacje&Itemid=262.