Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29

Rok wydania:2015

Informacje

"Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, a dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa"

Wacław Potocki (1621–1696)

W życiu uczelni wyższej przeplatają się jubileusze dotyczące jej samej, jednostek organizacyjnych oraz osób. Rok 2015 jest szczególny pod tym względem. Jest rokiem jubileuszu 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 50-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Huberta Bronka, rektora tej uczelni w latach 1993–1999 oraz dziekana Wydziału Transportu i Łączności US w latach 1990–1993. W jubileusz profesora Huberta Bronka wpisana jest historia jego aktywności w macierzystej uczelni – Politechnice Szczecińskiej i Uniwersytecie Szczecińskim, a także w Akademii Morskiej oraz dwóch szkołach niepublicznych – Wyższej Szkole Zawodowej „Collegium Balticum” oraz Wyższej Szkole Zawodowej „Stargardinum”, w których sprawował funkcje pierwszego rektora. Prezentowana publikacja przybliża dokonania Profesora Huberta Bronka w okresie minionych 50 lat, zauważone przez Jego przełożonych, współpracowników oraz przyjaciół. Jest też hołdem na cześć Jubilata w zasadniczej swej części, gdyż prezentuje myśl ekonomiczną transportu mieszczącą się w obszarze stałego zainteresowania Profesora – ekonomice transportu samochodowego. Wybrane artykuły zagranicznych i polskich autorów będą prezentowane na okolicznościowym międzynarodowym seminarium naukowym Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym, które odbędzie się 30 listopada 2015 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Elżbieta Załoga

redaktor zeszytu

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Hubert Bronk – Kaszuba na Pomorzu Zachodnim

2 (13-14) Edward Włodarczyk Więcej
2.

Profesor Hubert Bronk – twórca, rektor, dziekan

8 (15-22) Piotr Niedzielski Więcej
3.

Profesor Hubert Bronk – uczony, organizator, dydaktyk, kolega

6 (23-28) Elżbieta Załoga, Józef Stanielewicz Więcej
4.

O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej

4 (29-32) Stefan Berczyński Więcej
5.

Prof. zw. dr hab. inż. Hubert Bronk JM Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej Collegium Balticum (wspomnienia z okazji Jubileuszu)

4 (33-36) Krystyna Iwan Więcej
6.

Mój Mentor – wspomnienia

4 (37-40) Jerzy Kliszewski Więcej
7.

Über drei Jahrzehnte wiss enschaftliche Kooperation

3 (41-43) Hermann Witte Więcej
8.

Życie i dokonania Profesora Huberta Bronka

46 (47-92) Hubert Bronk Więcej
9.

Układ z Schengen w realiach dezintegracji ładu przestrzennego Europy

34 (95-128) Andrzej Piskozub Więcej
10.

Die wirtschaftliche Bedeutung multimodaler Transportsysteme

6 (129-134) Peter Faller Więcej
11.

Prospects for transport and logistics in the European Union


(Perspektywy transportu i logistyki w Unii Europejskiej)
12 (135-146) Heiner Hautau Więcej
12.

Konkurencja i kooperacja w europejskim transporcie samochodowym a niemiecka ustawa MiLoG

34 (147-180) Bogusław Liberadzki Więcej
13.

Wettbewerb und Kooperation im Strassenverkehr


(Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym)
22 (181-202) Hermann Witte Więcej
14.

Sustainability in the logistics chain of the foreign trade at the example of argentina’s beef exports


(Zrównoważony rozwój w łańcuchu logistycznym handlu zagranicznegona przykładzie eksportu wołowiny w Argentynie)
8 (203-210) Raúl Oscar Dichiara, María A. Viceconte, Nicolás Castro Więcej
15.

Transport economics – from Orthodoxy to Pragmatism


(Ekonomika transportu – od ortodoksji do pragmatyzmu)
12 (211-222) Ignacy Chrzanowski Więcej
16.

Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji

10 (223-232) Krzysztof Szałucki Więcej
17.

Szacunek wielkości popytu na usługi publicznego transportu zbiorowego w Szczecinie na lata 2015–2017

12 (233-244) Wojciech Bąkowski Więcej
18.

Rola regulacji w towarowym transporcie samochodowym w Niemczech, od Republiki Weimarskiej do Republiki Federalnej

14 (245-258) Andrzej Mielcarek Więcej
19.

Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER

14 (259-272) Józef Perenc Więcej
20.

Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku

14 (273-286) Józef Stanielewicz Więcej
21.

Konkurencyjność podstaw dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika samochodowego

14 (287-300) Krzysztof Wesołowski Więcej
22.

Kabotaż drogowy a wizja europejskiej przestrzeni transportu

15 (301-315) Elżbieta Załoga Więcej
23.

Konkurencyjność współczesnego ciężarowego transportu samochodowego

26 (319-344) Jarosław Brach Więcej
24.

Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego na przykładzie budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin–Gorzów Wielkopolski

12 (345-356) Arkadiusz Drewnowski, Krzysztof Małachowski Więcej
25.

Giełdy frachtowe jako narzędzia ws pomagające efektywność wykorzystania taboru samochodowego

14 (357-370) Mateusz Dziechciarz Więcej
26.

Analiza dekompozycyjna wzrostu emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego na przykładzie Polski i Rumunii

14 (371-384) Agnieszka Gozdek, Elżbieta Szaruga Więcej
27.

Obsługa komunikacyjna gmin ościennych na przykładzie gminy Dobra

10 (385-394) Zuzanna Kłos-Adamkiewicz Więcej
28.

Dobre praktyki w transporcie wodnym śródlądowym ładunków w miastach europejskich

10 (395-404) Emilia Kuciaba Więcej
29.

Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin

12 (405-416) Tomasz Kwarciński, Karol Leszczyński Więcej
30.

Wpływ ładowności pojazdów w transporcie samochodowym na efektywność przewozów

12 (417-428) Dariusz Milewski Więcej
31.

Weryfikacja zależności przyczynowo-skutkowych pomiędzy energochłonnością transportu samochodowego a transportochłonnością i poziomem podatków paliwowych w Polsce

13 (429-441) Elżbieta Szaruga Więcej