Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Mój Mentor – wspomnienia

Autorzy: Jerzy Kliszewski
kanclerz Stargardzkiej Szkoły Wyższej Stargardinum (2006–2008)
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:4 (37-40)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Profesor Hubert Bronk w oczach przyjaciół i współpracowników