Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Uwarunkowania dostaw i przewozów gazów technicznych w firmie MESSER

Autorzy: Józef Perenc
Katedra Marketingu Usług, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński.
Słowa kluczowe: transport gazu transportem samochodowym
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (259-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono uwarunkowania dostaw i przewozów gazów w firmie Messer. To przedsiębiorstwo jest bardzo aktywne na polskim rynku od 1999 roku. Osiągnięte wyniki ekonomiczno-finansowe oraz aktywne formy współpracy z polskimi i niemieckimi przewoźnikami także dobrze świadczą o rozwoju tej firmy i stwarzają szansę jej dalszego rozwoju na rynku docelowym.

Bibliografia

1.Biała księga – Europejska polityka transportowa 2010. Czas na podjęcie decyzji, Szczecin 2002.
2.Burnewicz J., Sektor samochodowy Unii Europejskiej, WKiŁ, Warszawa 2005.
3.Deyhle A., Olech S., Controling w przedsiębiorstwie, Gdańsk 1994.
4.Kordel Z., Efektywność transportu drogowego, „Przewoźnik” 2015, nr 3 (42).
5.Krzemiński S., Konsolidacja przedsiębiorstw transportowych, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005.
6.Perenc J., Godlewski J., Międzynarodowe przewozy ładunków, PWT Warszawa 2000.
7.Pusty T., Przewóz towarów niebezpiecznych, WKiŁ, Warszawa 2009.
8.Rosa G., Konkurencja na rynku usług transportowych, C.H. Beck, Warszawa 2013.
9.Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
10.Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Szczecin 2013.