Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Wpływ kryzysów ekonomicznych na zmiany w morskiej żegludze światowej od końca XIX wieku

Autorzy: Józef Stanielewicz
Katedra Historii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: przewozy morskie zmiany strukturalne we flocie kartelizacja konkurencja w żegludze cykle koniunkturalne kryzysy ekonomiczne
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (273-286)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obroty w portach morskich i związane z nimi przewozy żeglugą morską są jednym z podstawowych wskaźników rozwoju gospodarki światowej, sygnalizujących kolejne fazy cyklu koniunkturalnego. Powtarzające się cyklicznie kryzysy gospodarcze zamykające fazę koniunktury, wymuszały zasadnicze zmiany w przewozach morskich dotyczące wielkości tonażu, zagadnień technicznych, organizacji przewozów itd. Od drugiej połowy XIX wieku cezurą graniczną między fazami wzrostowymi i spadkowymi długich cykli ekonomicznych (M. Kondratiewa i J. Schumpetera) stały się ogólnoświatowe kryzysy gospodarcze, które wybuchały w latach 1873, 1929 i 1973 nadając nowe kierunki rozwoju morskiej żeglugi światowej.

Bibliografia

1.Cameron R., Historia gospodarcza świata. Od Paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.
2.De Soto J.H., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
3.Grzelakowski A.S., Krośnicka K.A., Technologie przewozu i przeładunku w transporcie morskim, w: Technologie Transportowe, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
4.Grzelakowski A.S., Współczesne porty morskie, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012.
5.Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX w., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
6.Kotowska I., Mańkowska M., Pluciński M., Strategie rozwoju portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu do 2027 r. (maszynopis).
7.Peters M., Die Entwicklung der deutschen Reederei seit Beginn des 19 Jahrhunderts bis zur Begruendung des Deutschen Reichs, t. 2, Jena 1905.
8.Piskozub A., Zarys najnowszych dziejów transportu, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
9.Review of Maritime Transport 2012, UNCTAD, New York–Genewa.
10.Rucińska D., Cykle Kondratiewa–Schumpetera a rozwój transportu morskiego w XIX i XX wieku, „Zagadnienia Transportu” 1988, nr 1/2–3/4.
11.Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
12.Szwankowski S., Lądowo-morskie łańcuchy transportowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
13.Wielądek A., Korytarze Transportowe, w: Technologie Transportowe, red. L. Mindur, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2014.
14.Wielopolski A., Zarys gospodarczych dziejów transportu do roku 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1975.
15.Wronka J., Transport kombinowany w aspekcie wymogów zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu P.P., Warszawa– Szczecin 2002.
16.Załoga E., Wpływ globalizacji i integracji na zjawiska i procesy w transporcie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 435.