Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
Czynniki wyboru środka transportu w przewozach osób na lotniska na przykładzie połączenia Szczecin–Berlin

Autorzy: Tomasz Kwarciński
Katedra Systemów i Polityki Transportowej, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

Karol Leszczyński
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo transportu samochodowego preferencje klientów badanie ankietowe
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (405-416)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule, wykorzystując metodę ankietową, zaprezentowano wyniki badań z za kresu analizy czynników wpływających na wybór pasażerskiego transportu samochodowego. Badanie przeprowadzono w segmencie dowozu pasażerów na lotniska na trasie Szczecin–Berlin. Zgodnie z wynikami badań najwyżej ocenionym czynnikiem wyboru jest czas przejazdu. Na czwartym miejscu (z ośmiu ocenianych czynników) sklasyfikowano cenę usługi transportowej. Poza walorem badawczym w artykule przedstawiono również ogólne założenia teoretyczne dotyczące czynników wyboru, wyróżniając cenę i jakość jako bazę dla dalszych analiz a także charakterystykę rynku przewozów pasażerskich na trasie Szczecin– lotniska w Berlinie.

Bibliografia

1.Biała Księga. Czas na podjecie decyzji 2010, Komisja Europejska 2001, Bruksela 2001.
2.Biała Księga. Plan utworzenia jednolitego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszednego systemu transportu, COM (2011) 144, wersja ostateczna z 28.03.2011 r.
3.Ciesielski M., Konkurencja w transporcie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
4.Dyr T., Czynniki rozwoju rynku regionalnych przewozów pasażerskich, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2009.
5.Hebel K., Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013, „Transport Miejski i Regionalny” 2014, nr 4.
6.MaCard L., Listening to passengers to improve services, „Eurotransport” 2015 nr 2.
7.Małek P., Komunikacja autobusowa, WKiŁ, Warszawa 1968.
8.Starowicz W., Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008.
9.Urbanowicz W., Hamburg stawia na bezemisyjność: przetestują różne autobusy.
10.Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów transportu, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1999.