Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2015.29-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN nr 869 PTiL nr 29
O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej

Autorzy: Stefan Berczyński
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:4 (29-32)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Profesor Hubert Bronk w oczach przyjaciół i współpracowników