Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 42.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
2. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
3. Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
4. Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
5. O powiązaniach i działalności Profesora Huberta Bronka w Politechnice Szczecińskiej
(Problemy Transportu i Logistyki)
ZN nr 869 PTiL nr 29 2015 Przejdź
6. Turystyka aktywna w strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
7. Kompetencje informatyczne w administracji publicznej - poważna bariera wdrażania programu zintegrowanej informatyzacji państwa
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
8. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Niektóre aspekty podatkowe i ekonomiczne dla gmin
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
9. Schwerpunkte und Unterschiede bei CSR-Regelwerken. Eine Analyse bekannter Leitlinien zu nichtfinanziellen Leistungsindikatoren
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
10. Validation of the New Visual Swimming Pace Control System in Real-Time
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 19, No. 3/2017 2017 Przejdź
11. The French Conquest of Algiers.
(Studia Maritima)
Vol. 27/1 2014 2014 Przejdź
12. DIE UNTERSCHIEDLICHEN KONZEPTE VON FREIHEIT IN SCHWEDISCH-POMMERN. FORSCHUNGSANSÄTZE ZUR ENTSTEHUNG, REZEPTION UND VERBREITUNG DER SCHWEDISCHEN FREIHEIT IM SÜDLICHEN OSTSEERAUM DER FRÜHEN NEUZEIT
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
13. DIE „LITTAUISCHEN WEGEBERICHTE“. KOGNITIVE KARTEN UND DIE KOMMUNIKATION GEOGRAFISCHEN WISSENS IM MITTELALTER
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
14. INSTITUTIONAL ADAPTATION TO CROSS-BORDER HEALTH CARE IN THE GERMAN-POLISH BORDERLAND
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
15. STOWARZYSZENIOWY RUCH NAUKOWY WOBEC SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA HISTORII.
(Studia Maritima)
Vol. 27/2 2014 2014 Przejdź
16. Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów zbycia przedsiębiorstwa (artykuł dyskusyjny)
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
5/2016 2016 Przejdź
17. Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego
(Opuscula Sociologica)
nr 1/2017 2017 Przejdź
18. Selected problems of strategic management in rural tourism
(European Journal of Service Management)
Vol. 24, 4/2017 2017 Przejdź
19. Ludność ewakuowana z zachodnich powiatów guberni grodzieńskiej na Syberii w 1916 roku na przykładzie guberni tomskiej
(Przeszłość Demograficzna Polski)
39, 2017 2017 Przejdź
20. POLITYCZNO-MILITARNE ASPEKTY ATAKU CIEŚNIN TURECKICH W ŚWIETLE PLANU CHURCHILLA–CARDENA
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
21. Metody pomiaru i próba budowy modelu skali wahań produkcji w przedsiębiorstwach
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/3 2018 2018 Przejdź
22. E-learning w świetle RODO
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 131 (1) 2018 2018 Przejdź
23. The Effect of Visual Speed Swimming Control in Swimmers’ Threshold Training
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 24, No. 4/2018 2018 Przejdź
24. The context principle and the idea of explaining meaning as from the outside
(Analiza i Egzystencja)
47 (2019) 2019 Przejdź
25. Drzewa i krzewy egzotyczne w Szczecinie
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1959 1959 Przejdź
26. Park dendrologiczny w Przelewicach
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1961 1961 Przejdź
27. Przyroda powiatu stargardzkiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1961 1961 Przejdź
28. Roślinność ziemi szczecińskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1958 1958 Przejdź
29. Obecny stan zadrzewienia miasta Szczecina. Szczecin 1962
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
30. Parki, zabytkowe drzewa i rezerwaty województwa koszalińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
31. Parki wiejskie województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
32. Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 1945-1947
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
33. Gospodarka plemion kultury łużyckiej u ujścia Odry
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 7-8 1958 1958 Przejdź
34. Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6-7 1960 1960 Przejdź
35. Działalność kulturalna ruchu zawodowego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1949
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1977 1977 Przejdź
36. Żegluga śródlądowa
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1979 1979 Przejdź
37. Tendencje zmian użytkowania ziemi w makroregionie nadmorskim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1974 1974 Przejdź
38. Działalność wydawnicza wyższych szkół Szczecina w latach 1981-1983 na tle uczelni krajowych
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1984 1984 Przejdź
39. The specific nature of functioning of the centres where large religious events are organized
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/1, 3/2018 2018 Przejdź
40. Eco-education as an element of municipal waste management systems in Poland
(European Journal of Service Management)
Vol. 25, 1/2018 2018 Przejdź
41. Die Bedeutung des Verkehrs für die nachhaltige Entwicklung. Eine Analyse auf Grundlage der Agenda 2030 der vereinten Nationen
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 49/2020 2020 Przejdź
42. Popularity and Common Issues of Teaching Sports Games at Elementary Schools in Slovakia
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 37, No. 1/2022 2022 Przejdź
Strona